Vikar opdatering

16. november 2023

Vigtig information om kommende opdatering af Vikar

Nyhed i Vikar Pro

Ultimo november kommer vi med en opdatering af IST Vikar. Denne opdatering indeholder bl.a. en særlig ændring vedr. Vikar Pro i visningen af vikarernes tilgængelighed.

Med opdateringen bliver vikarens tilgængelighed nu synlig i visningen Ændret personale.

Klarmeldinger

Menupunktet Klarmeldinger er flyttet til menuoversigten og tilgås nu fra startsiden i løsningen.

Vikarer, der ikke er tilgængelige, vises ikke i oversigten Ændret personale. De vil dog fortsat kunne fremsøges ved filtrering på Alt personale og Grupper.

For at vikarerne vises under Ændret personale, skal I derfor sikre jer, at jeres vikarer er inviteret til Vikar Pro og er oprettet i App’en. I kan finde vejledninger her:

Trin for trin – Invitation af vikarer i Vikar Pro

Vikarapp Vikar Pro

I skal ligeledes sikre jer, at vikarernes tilgængelighed er indtastet. Vikaren kan oprette sin egen tilgængelighed i Vikar Pro App’en, eller I kan oprette tilgængeligheden for vikaren i Vikar Pro under menupunktet Vikarkorps.