Vikar opdatering

30. november 2023

Vikar Pro – vikarenes synlighed

Har I denne knap, så har I Vikar Pro:

Når I har Vikar Pro, kan vikarene kun ses i visningen Ændret personale, når der er oprettet klarmeldinger på vikarene.

For at oprette klarmeldinger skal I sikre jer, at jeres vikarer er inviteret til Vikar Pro og er oprettet i Vikar Pro App’en. I kan finde vejledningerne til, hvordan I gør, her:

Trin for trin – Invitation af vikarer i Vikar Pro

Vikarapp Vikar Pro

Når vikarene er oprettet i Vikar Pro app´en kan klarmeldingerne oprettes på to måder:

eller

Når vikarens klarmeldinger er oprettet, er vikaren synlig i visningen Ændret personale med baggrundsfarve i vikarens skema, samt i Vikarforslag.

Benytter I jer på nuværende tidspunkt ikke af Vikar Pro app´en, kan I kun få vist vikarene under Alt personale og Grupper, eller ved at søge på den enkelte vikar under Vikarforslag.

Hvis I endnu ikke er klar til at tage Vikar Pro app´en i brug, kan vi hjælpe jer med at Vikar Pro funktionerne sættes på pause, hvis I ønsker det. I skal dog være opmærksom på, at det vil gælde for alle funktionerne i Vikar Pro, f. eks. Anmod om fravær, og automatisk vikardækning. Skriv til vores support , hvis vi skal hjælpe jer.