Vikar opdatering

Her finder du en oversigt over opdateringer vedrørende Vikar.

29. januar 2023

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har releaset diverse forbedringer af Vikar Pro og mere specifikt følgende:

Dette er hovedsagelig en opdatering af teknisk karakter 

 • Når en vikar sletter sin tilstedeværelse fjernes vikaren fra de lektioner, som vikaren var tildelt i perioden.
 • Der er foretaget ændringer for medarbejder med flere ansættelser

Anmod om fravær:

 • Personale kan slette en fraværsanmodning, som skolen ikke har godkendt.

Godkend fravær:

 • Skolen kan se note på godkendt eller afvist fraværsanmodning.

19. december 2022

Vikar

Ud over mindre fejlrettelser vil opdateringen indeholde følgende:

For at være sikker på, at du ser den opdaterede Vikar, anbefaler vi, at du efter opdateringen af Vikar rydder cache i din browser.

Det gør du ved at holde CTRL -Shift – Delete tasterne nede på samme tid. Herefter får du mulighed for at vælge tidsinterval. Klik på Ryd data.

14. november 2022

Vikar

Ud over mindre fejlrettelser, vil opdateringen indeholde følgende:

25. oktober 2022

Vikar

22. september 2022

Nyt i denne version:

Efterbehandling/Timeoversigt | UV-tid og timer vises korrekt på manuel vikar / automatisk beregnet vikar.

Udfordringer med skemer til Aula er nu løst. Vi forventer at
evt. manglende skemaaktiviteter er på plads i morgen fredag 23/9.

Fejl med Vikarstatus til Aula er nu rettet.

15. august 2022

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har releaset diverse forbedringer af Vikar Pro og mere specifikt følgende:

Du kan nu tildele mere end én lektion ad gangen til lærere (fastansat personale) både i den daglige dækning og i fremtidsdækningen.

Vikarkorps:

Under menupunktet Vikarkorps er muligheden for at invitere vikarer ved at indtaste vikarens data i Vikar Pro fjernet. Du kan fremover kun invitere vikarer til Vikar Pro, hvis vikaren er oprettet i Tjenestetid (Trio) med et mobiltelefonnummer.

Skoleprofil:

Der er foretaget ændringer under menupunktet Skoleprofil. Fag og klasser vil fremover udelukkende fremstå i Vikar Pro, hvis de er oprettet i Tjenestetid (Trio).

Under Skoleprofil | Indstillinger | Generelt er der foretaget ændringer.

17. juni 2022

Vi har releaset diverse forbedringer af Vikar og mere specifikt følgende:

Fravær:

Anvendes Fratræk af uv-tid eller Fratræk af timer på et fravær, vises tallet korrekt i Vikar. Beregningerne er fortsat korrekte i Tjenestetid (Trio).

Ved oprettelse af et fravær sættes slutdato korrekt.

Opgaver:

Ved langt klik på en opgave kommer vikarforslag frem – kort klik på en opgave åbner for redigering af opgaven og påsættelse af en status.

Oprettes en opgave, vises det på efterbehandlingsikonet (som tegn på at opgaven kan efterbehandles).

AKU:

Oprettelse af AKU påvirker kun lektioner, der ligger i det tidsrum, AKU’et varer.

Nu arbejder vi videre med:

At summeringen af uv.tid og timer i Timeoversigten viser korrekt sum. Dette er fortsat korrekt i Tjenestetid.

Nogle af jer har oplevet, at efterbehandlinger, der er lønafregnede i Tjenestetid, bliver åbnet igen. Vi er ved at undersøge, om vi kan lukke dem.

Husk at rydde cachen (shift + ctrl + del), når du åbner Vikar, for at få glæde af vores forbedringer.

23. maj 2022

Vikar Pro bliver opdateret Kr. Himmelfartsdag torsdag d. 26/5. I den forbindelse vil løsningen ikke være tilgængelig i tidsrummet 08.00 – 14.00.

Hvad kan du efter opdateringen?

Efter opdateringen kan du, ud over nogle tilpasninger og forbedringer, glæde dig til en helt ny fremtidsdækning med gode filtreringsmuligheder og en ny måde, hvorpå data pushes til løsningen.

Den nye fremtidsdækning giver dig mulighed for at udvælge en række datoer og dernæst vælge, om du vil vikardække alle lektioner, eller om du vil bruge filteringsmulighederne. Bruger du filtreringsmulighederne, kan du udvælge lærer(e), fag og klasse(r) og på den måde hurtigt vikardække særlige lektioner.

Du kan læse meget mere om, hvordan den nye fremtidsdækning fungerer fra side 5 her.

Den nye datamodel, som er implementeret i Vikar Pro, betyder, at data nu skubbes fra Tjenestetid og Vikar, i stedet for, som tidligere, at blive hentet. Du vil derfor opleve, at data hurtigere er klar til vikardækning ved datoskift, og at ændringer i fraværsmeldinger i Tjenestetid eller Vikar slår hurtigere igennem, når du arbejder i Vikar Pro.

Vigtig om godkendelse af vikarpakker

Hvis du i den nuværende fremtidsdækning anvender funktionen, hvor vikarer skal godkende vikarpakker, skal du være opmærksom på, at hvis du har vikarpakker med deadline efter d. 26/5, der endnu ikke er godkendt, skal disse evt. gensendes i den nye version.

Læs mere om dine muligheder i Vikar Pro i vores opdaterede vejledninger her.

Nyheder 5. maj 2022

Nu er vi klar med en ny opdatering af Vikar. Denne gang har vi foretaget en større teknisk opgradering i motorrummet.  

Denne opdaterings primære fokus er at give dig en bedre oplevelse af Vikar. Vi har givet Vikar en grundig overhaling, så Vikar nu vil føles hurtigere og meget mere smidig.

Opdateringen omfatter disse ændringer: 

 • Ved ændring af et fravær (sletning, forkortelse, eller ændring af fraværsperiode, hvor der allerede ligger vikardækninger), vil du blive mødt af en infoboks, der viser hvilke vikardækninger, der bliver berørt af ændringen. Herfra kan du slette fraværet eller annullere.
 • Vikar Pro brugere kan nu redigere fravær direkte i Fraværsoversigten.
 • Pauselogikken er ændret for stillingstypen: “Timelønnet vikar, timer tildelt manuelt”. Pauserne oprettes nu med det samme i skemaet (såfremt pauseindstillingerne er sat), – hvor de før først blev vist efter efterbehandling.
 • Vikar understøttes nu bedre på Tablet/Ipad
 • Optimeret design i Efterbehandlingsvinduet.

Vi håber, I bliver glade for de nye ændringer.

Nyheder 15. november 2021

Anmod om og godkend fravær

Med vores nye løsning Anmod om og godkend fravær har medarbejderne nu mulighed for at anmode om fravær elektronisk. Dette gør de via en SSO-widget, der ligger i Aula.

Ligeledes kan du som leder godkende eller afvise fraværet elektronisk inde fra Vikar. Vælger du at godkende fraværet, bliver dette automatisk oprettet i Vikar.

Du kan anvende Anmod om og godkend fravær, hvis du har købt adgang til Vikar Pro.

Læs mere om løsningen her:

Vikardækning i Vikar Pro

Anmod om fravær for medarbejdere

Nyheder 20. august 2021

Opdatering af widgets ”Dagens fravær” og ”Dagens skemaændringer”

Dagens fravær

Du kan nu se fravær på en bestemt dato i en periode, der strækker sig over 30 dage tilbage i tiden og frem til 31/7. Du skifter dato vha. pilene til hhv. venstre og højre for datoen.

Hvis du peger med musen på en fraværende lærer/klasse, vises udvalgte fraværsårsager oven over initialer/klassebetegnelse.

Dagens skemaændringer

Du kan nu se dagens skemaændringer på en bestemt dato i en periode, der strækker sig over 30 dage tilbage i tiden og frem til 31/7. Du skifter dato vha. pilene til hhv. venstre og højre for datoen.

Udvalgte fraværsårsager vises ved siden af navn og initialer.

Har du brug for hjælp?

Du kan finde hjælp og vejledning til vores widgets her.

Nyheder 2. august 2021

Dette er hovedsagelig en opdatering, der håndterer fravær oprettet på tværs af skoleår:

 • Hvis du har oprettet et fravær med startdato i forrige skoleår og slutdato/påmindelsesdato i dette skoleår, har Vikar automatisk delt dette fravær i 2, da vi rundede d. 1/8. Det første fravær løber fra startdato til 31/7 (dvs. i forrige skoleår), og det andet fravær løber fra 1/8 til slutdato/påmindelsesdato (dvs. i dette skoleår). Dette sker for at håndtere fravær på tværs af skoleår korrekt i Tjenestetid (Trio).
 • Når du åbner Vikar kan du blive mødt af en dialogboks, hvor du bliver bedt om at parre dine fraværsårsager fra sidste skoleår med dine fraværsårsager i dette skoleår. Dette sker, hvis dine fraværsårsager (hentet fra Tjenestetid (Trio) | Grunddata | Basiskartotek | Fraværskoder) i dette skoleår ikke stemmer overens med dine fraværsårsager fra sidste skoleår.

Har du brug for hjælp?

Du kan finde hjælp og vejledning på vores hjemmeside under ”Support” | ”Grundskole”.

Nyheder 28. juni 2021

 • Dette er hovedsagelig en opdatering af teknisk karakter
 • En opgave, der får påsat en status (fx bortfalder) i Vikar, beholder nu denne status (også når opgaven er oprettet i Trio).

Har du brug for hjælp?

Du kan finde hjælp og vejledning på vores hjemmeside under ”Support” | ”Grundskole”.

Nyheder 28. april 2021

 • Vikarforslags-vinduet kan lukkes ved at klikke på ”Luk” i øverste højre hjørne.
 • I vikarforslags-vinduet er det nu yderligere uddybet og tilføjet, hvorfor en lærer/vikar foreslås til en lektion. Følgende forklaringer anvendes: 2. lærer i klasse, 2. lærer i lokale, Vikarfag, AKU-fri (klassefravær), Ledig, Linjefag.
 • Hvis et AKU (anden klasseundervisning) eller en SAO (systemaflysende opgave) har en meget lang titel, der ikke kan ses på brikken, kan titlen nu ses vha. mouse-over.
 • På lektioner, der er frigivet pga. et AKU (anden klasseundervisning), kan status ”Aflys” påsættes og fjernes.
 • For at forbedre flowet mellem Trio og Vikar Basis vil aktiviteter oprettet på en medarbejder uden gyldig ansættelse i Trio ikke længere synkroniseres til Vikar Basis.
 • I det kommende skoleår vil opgaver, der er oprettet i Trio | Tjenestetid | Opgaver med et kalenderblad for aflysning af en hel dag (SAO=systemaflysende opgave) ændre opførsel i Vikar Basis således, at alle lektioner på dagen/dagene bliver røde og kan vikardækkes eller påsættes en status.
 • Et åbentstående fravær indsendt fra Trio kan nu afsluttes både i Vikar Basis og i Trio. Når slutdatoen er sat, låses fraværet for yderligere redigering i Vikar Basis. Skulle der efterfølgende opstå behov for redigering i det afsluttede og/eller indsendte fravær, skal dette ske i Trio. Ændringen vil dernæst blive synkroniseret til Vikar Basis.

Har du brug for hjælp?

Du kan finde hjælp og vejledning på vores hjemmeside under ”Support” | ”Grundskole”.