Nyheder 15. november 2021

Anmod om og godkend fravær

Med vores nye løsning Anmod om og godkend fravær har medarbejderne nu mulighed for at anmode om fravær elektronisk. Dette gør de via en SSO-widget, der ligger i Aula.

Ligeledes kan du som leder godkende eller afvise fraværet elektronisk inde fra Vikar. Vælger du at godkende fraværet, bliver dette automatisk oprettet i Vikar.

Du kan anvende Anmod om og godkend fravær, hvis du har købt adgang til Vikar Pro.

Læs mere om løsningen her:

Vikardækning i Vikar Pro

Anmod om fravær for medarbejdere

Nyheder 20. august 2021

Opdatering af widgets ”Dagens fravær” og ”Dagens skemaændringer”

Dagens fravær

Du kan nu se fravær på en bestemt dato i en periode, der strækker sig over 30 dage tilbage i tiden og frem til 31/7. Du skifter dato vha. pilene til hhv. venstre og højre for datoen.

Hvis du peger med musen på en fraværende lærer/klasse, vises udvalgte fraværsårsager oven over initialer/klassebetegnelse.

Dagens skemaændringer

Du kan nu se dagens skemaændringer på en bestemt dato i en periode, der strækker sig over 30 dage tilbage i tiden og frem til 31/7. Du skifter dato vha. pilene til hhv. venstre og højre for datoen.

Udvalgte fraværsårsager vises ved siden af navn og initialer.

Har du brug for hjælp?

Du kan finde hjælp og vejledning til vores widgets her.

Nyheder 2. august 2021

Dette er hovedsagelig en opdatering, der håndterer fravær oprettet på tværs af skoleår:

 • Hvis du har oprettet et fravær med startdato i forrige skoleår og slutdato/påmindelsesdato i dette skoleår, har Vikar automatisk delt dette fravær i 2, da vi rundede d. 1/8. Det første fravær løber fra startdato til 31/7 (dvs. i forrige skoleår), og det andet fravær løber fra 1/8 til slutdato/påmindelsesdato (dvs. i dette skoleår). Dette sker for at håndtere fravær på tværs af skoleår korrekt i Tjenestetid (Trio).
 • Når du åbner Vikar kan du blive mødt af en dialogboks, hvor du bliver bedt om at parre dine fraværsårsager fra sidste skoleår med dine fraværsårsager i dette skoleår. Dette sker, hvis dine fraværsårsager (hentet fra Tjenestetid (Trio) | Grunddata | Basiskartotek | Fraværskoder) i dette skoleår ikke stemmer overens med dine fraværsårsager fra sidste skoleår.

Har du brug for hjælp?

Du kan finde hjælp og vejledning på vores hjemmeside under ”Support” | ”Grundskole”.

Nyheder 28. juni 2021

 • Dette er hovedsagelig en opdatering af teknisk karakter
 • En opgave, der får påsat en status (fx bortfalder) i Vikar, beholder nu denne status (også når opgaven er oprettet i Trio).

Har du brug for hjælp?

Du kan finde hjælp og vejledning på vores hjemmeside under ”Support” | ”Grundskole”.

Nyheder 28. april 2021

 • Vikarforslags-vinduet kan lukkes ved at klikke på ”Luk” i øverste højre hjørne.
 • I vikarforslags-vinduet er det nu yderligere uddybet og tilføjet, hvorfor en lærer/vikar foreslås til en lektion. Følgende forklaringer anvendes: 2. lærer i klasse, 2. lærer i lokale, Vikarfag, AKU-fri (klassefravær), Ledig, Linjefag.
 • Hvis et AKU (anden klasseundervisning) eller en SAO (systemaflysende opgave) har en meget lang titel, der ikke kan ses på brikken, kan titlen nu ses vha. mouse-over.
 • På lektioner, der er frigivet pga. et AKU (anden klasseundervisning), kan status ”Aflys” påsættes og fjernes.
 • For at forbedre flowet mellem Trio og Vikar Basis vil aktiviteter oprettet på en medarbejder uden gyldig ansættelse i Trio ikke længere synkroniseres til Vikar Basis.
 • I det kommende skoleår vil opgaver, der er oprettet i Trio | Tjenestetid | Opgaver med et kalenderblad for aflysning af en hel dag (SAO=systemaflysende opgave) ændre opførsel i Vikar Basis således, at alle lektioner på dagen/dagene bliver røde og kan vikardækkes eller påsættes en status.
 • Et åbentstående fravær indsendt fra Trio kan nu afsluttes både i Vikar Basis og i Trio. Når slutdatoen er sat, låses fraværet for yderligere redigering i Vikar Basis. Skulle der efterfølgende opstå behov for redigering i det afsluttede og/eller indsendte fravær, skal dette ske i Trio. Ændringen vil dernæst blive synkroniseret til Vikar Basis.

Har du brug for hjælp?

Du kan finde hjælp og vejledning på vores hjemmeside under ”Support” | ”Grundskole”.