Z-Blog

På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem.

Velkommen på Z-Bloggen!

På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem.

Herunder kan du finde relevante z-udskrifter til dit behov.

Dels overføres gamle populære udskrifter, dels dannes der nye specifikt målrettet arbejdsgange i det nye system.

Nye udskrifter helt eller delvist relateret til AMU:

ÅV-overblik

Z8318 giver dig et overblik over elevplaceringerne i løbet af en uge på Åbent Værksted.

Vejledningen her kommer med en Pivot-skabelon, der giver dig overblikket i Excel.

Alle falgplaceringer

Z8229 giver dig en linje pr fagplacering, inklusive fuldtidselever. Du finder det komplette udbud af rene AMU-udskrifter her.

Vigtig ændring i årselevudskrifter

Vi har ændret strukturen på Z8052 og Z8033 så det er nemmere at beregne dit tilskud i kroner, inklusive potentiel fremtidig indtægt.

Nogle savner dog den gamle struktur så Z8033 er på vej i en ‘gammel’ version med nyt Z-nr.

Nyttige links

Nedenunder finder du alle oplæg på Z-bloggen.