Velkommen på Z-Bloggen!

På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem.

Herunder kan du finde relevante z-udskrifter til dit behov.

Dels overføres gamle populære udskrifter, dels dannes der nye specifikt målrettet arbejdsgange i det nye system.

Indberetning af Lærerstyret Undervisning

Efter 2.juli matcher indberetningen og R116/R117 jobbene nu hinanden.

Begge er blevet forbedret mht at undgå dubletter, tage højde for fritagelser osv.

Med R116i og R117i kan du se, hvordan den seneste indberetning ser ud. Med R116 og R117 kan du se hvordan indberetningen for kommende måneder (og ny indberetning af passerede måneder, du har rettet i) bliver.  R117x hjælper dig til at finde lektioner, der mangler en lærerstyrende underviser.

Tryk her til at hoppe til indberetningen til fx R117, der beskriver de nyeste tiltag.

Nyttige links

Nedenunder finder du alle oplæg på Z-bloggen.