Z-Blog

På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem.

Velkommen på Z-Bloggen!

På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem.

Herunder kan du finde relevante z-udskrifter til dit behov.

Dels overføres gamle populære udskrifter, dels dannes der nye specifikt målrettet arbejdsgange i det nye system.

Vigtigste ændringer i november:

Lærepladsen.dk omskrivning færdig

Nu viser alle Z-udskrifter de mest opdaterede data fra Lærepladsen.dk i stedet for den gamle grænseflade.

Underskrevne aftaler under grundforløbet

Et stort arbejde er i samme ombæring gjort sammen med Sosu H og Viden Djurs for at Z8232 finder de elever og de aftaler der er i spil til at måle jeres andel af elever der får skrevet under mens grundforløbet er i gang.

Måling af lærernes undervisningstid

En bedre algoritme beregner nu lærernes nettotimer i Z8057. Den kan håndtere endog meget grelle scenarier hvor læreren er booket to steder samtidig.

Nyttige links

Nedenunder finder du alle oplæg på Z-bloggen.