This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Om os
Om os

Et grønt IST!

Publiceret 21 oktober 2020

Dette års EU Green Week har fokus på vigtigheden af, at vi bekæmper klimaændringer og beskytter biodiversitet og vores natur.

IST er en virksomhed med 421 ansatte, 9 kontorer fordelt på 4 lande og 1 udbyder af datalagring. Som en del af vores overordnede bæredygtighedsstrategi tager vi ansvar for at vurdere og minimere de miljøpåvirkninger, som driften af vores forretning medfører. Vi styrer vores indsats efter FN’s verdensmål.

IST’s mål

Så hvordan begynder vi at reducere vores indflydelse på planeten? Vi fandt ud af, at svaret er at bygge videre på vores eksisterende managementsystem, som er designet til at hjælpe os med at engagere hele vores virksomhed i at gøre vores forretningspraksis og drift mere miljømæssigt bæredygtig.

Derfor er et af vores kommende mål for næste år at blive ISO 14001-certificeret i miljøledelsessystemet. Det vil give os en ramme for, hvordan vi anført af vores øverste ledelse kan arbejde med at sætte ambitiøse mål, så vi løbende kan forbedre vores måde at arbejde på. På den måde kan vi sikre os, at vi samtidig med at vi vokser som virksomhed, også systematisk vurderer vores effekt på mennesker og planeten, og at vi arbejder på at minimere vores negative påvirkninger.

Hvordan når vi disse mål?

For at sikre at vi omsætter vores ord til handling, har vi nedsat en bæredygtighedsgruppe. Med en repræsentant fra hvert land kan vi dele viden og ideer til implementering af meningsfulde initiativer på tværs af alle kontorer. Vi har for eksempel arbejdet for at skifte til grøn strøm i nu 3 ud af 9 kontorer – og det er vores mål at nå at få alle med.

Derudover er formålet med gruppen at planlægge aktiviteter, der skaber opmærksomhed (fx blogindlæg og quizzer) og involverer medarbejderne i, hvordan vi alle kan bidrage til bæredygtighed i det daglige arbejde.

Dette vil være en dynamisk proces, hvor vi engagerer vores medarbejdere, leverandører og kunder i at samarbejde hen mod et grønnere IST, som gør en forskel for os, vores brugere og for planeten.