This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Grundskole
Grundskole

Nye tiltag i Elevadministration

Publiceret 23 marts 2021

Vi har netop udrullet en ny, frivillig release af vores produkt Elevadministration (tidligere TEA).

Releasen omfatter:

Roller for personale
Vi har udvidet antallet af roller, du kan tildele en person i Elevadministration under Personale, med to nemlig Praktikant (ekstern) og Ekstern. 

Praktikanter er personer, der er i gang med en lærer- eller pædagoguddannelse. Eksterne er personer, der har en relation til skolen, men ikke er ansat på skolen – for eksempel fra en kulturinstitution eller medlemmer af skolebestyrelsen, der ikke er relaterede til hverken institutionen direkte (som medarbejder) eller barn/elev (som kontaktperson).

Begge disse roller overføres til STIL, og for begges vedkommende gælder det, at personen kun kan have tildelt den ene rolle, i modsætning til ansat personale, der kan have flere roller.

Fritagelseskoder
Med reference til Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om Folkeskolens prøver er der i Elevadministration ændret i fritagelseskoder og erstatningstegn for standpunktskarakterer og prøvekarakterer.

Fritagelseskoderne henviser til de respektive paragraffer i Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om folkeskolens prøver.

Fritagelseskoder for standpunkt:

Fritagelseskoder for prøver:

F bruges ikke længere som erstatningstegn for standpunktskarakter.

Adgangsniveau for relationer
I vores løsning til elevadministration indfører vi et ekstra menupunkt til hver relation, der er eller bliver oprettet i forhold til en elev. Det nye menupunkt angiver adgangsniveauet til eleven i blandt andet Aula. Menupunktet hænger sammen med punktet UNI-Login – Overfør som… Hvis dette ikke er udfyldt, har Adgangsniveau ingen betydning. Du kan læse mere om adgangsniveau i KL’s vejledning her.

Menupunktet indføres både for offentlige og private skoler, og oplysningerne bliver overført til STIL.

Forældre med forældremyndighed, der overføres som mor/far, vil automatisk få fuld adgang, da oplysningerne kommer fra CPR-registret. Plejeforældre skal overføres som Anden, og her skal skolen tage stilling til, om adgangsniveauet skal være fuld adgang eller begrænset adgang.

Ansatte ved Bosteder skal overføres som Officielt tilknyttet, og her skal skolen også tage stilling til adgangsniveauet.

Relationer, der overføres som Officielt tilknyttet, vil opleve, at deres oplysninger ikke er synlige for andre i Aula. Det betyder, at navn og adresse ikke vises for andre end personen selv. Vi henviser til Aulainfo.dk.

Som en del af dette nye menupunkt vil vi indføre log på ændringer og tilføjelser, der er foretaget manuelt til feltet på personniveau. Vi foretager ingen konverteringer af roller i forbindelse med ændringen. Det betyder, at de skoler, der indtil nu har registreret plejeforældre som Officielt tilknyttet, skal være opmærksomme på, om det skal ændres til Anden, og derudover tage stilling til adgangsniveau.