Agenda dag 2

Illustration parent

Agenda – dag 2

Tirsdag 5. aprilTIDSPUNKTHVORTEMAFOR HVEM

09:30-10:30Storosalen

IST Home – App for foresatte IST Kommunikasjon

Alle
10:45-11:30Storosalen

Innovasjon og EduCloud

Alle
11:30-13:00Restauranten

LUNSJ
OBS! Salen omorganiseres i pausen

Alle 
13:00-13:45
(parallell)
Lille O

Planlegge neste skoleår – grunnleggende

Skole 

13:00-13:45
(parallell)
Store O

IST Saksflyt

Alle

13:00-13:45
(parallell)
Møterom 3

Tips og triks

Barnehage og SFO/AKS
14:00-14:45
(parallell)
Lille O

Fortsettelse: Planlegge neste skoleår – timeplan / valgmodulen

Skole 

14:00-14:45
(parallell)
Store O

eForvaltningsforskriften og meldingsregler (digitale brev, e-post og SMS)

Barnehage og SFO/AKS

14:00-14:45
(parallell)
Møterom 3

Vitnemål og halvårsvurdering

Skole
15:00-15:30
(parallell)
Lille O

Fortsettelse: Planlegge neste skoleår – workshop

Skole 

15:00-15:30
(parallell)
Store O

Opptak/Fakturering

Barnehage og SFO/AKS


15:00-15:30
(parallell)

Møterom 3
AVLYST – Veien videre for design og funksjonalitet i fraværsføring og oversikt for lærere 
SEND MAIL TIL Rickard Lundby med mailemne – «fravær lærer Brukerseminar», så blir det satt opp en Teamsgjennomgang i etterkant av seminaret for interesserte.
Skole