Agenda, 19. april.

08:30-09:00Registrering
v/inngangen09:00-09:30Velkommen og dagens agenda09:30-10:00Dataflyt i IST Everyday10:00-10:15
Pause med softis, popcorn,
frukt, kaffe/te

TEMA SKOLE
Sal 1

TEMA SKOLE
Sal 2

TEMA AKS
Sal 3

10:15-10:45

Planlegge neste skoleår

Daglig Dialog/
IST Home10:45-11:45
Workshop Planlegge neste skoleår

Søknadsportalen, opptak og plasserte barn11:45-12:45
Lunsj
12:45-13:30
Eksamen og VitnemålSkoleinnmeldingEndring av type plass, oppsigelse, regningsmottaker og SvarUt (digitale postkasser)

13:30-13:45
Pause med softis, popcorn, frukt, kaffe/te
13:45-15:00NovaschemOnline TimeplanleggerInntekt, vedtak oppholdsbetaling, tillegg/fradrag og fakturering
15:00-15:15Pause med softis, popcorn, frukt, kaffe/te
15:15-16:30Workshop timeplanleggingValgmodulenÅpen time/workshop
16:30-19:00Mingling og tapas