IST Brukerseminar 2023

Agenda

Mandag 23. oktober

09.00-9.45: Registrering, samt tildeling av en til en tid med våre konsulenter.

09.45-10.00: Velkommen

10.00- 10.45: Nyheter og forbedringer i IST Everyday

11.00-11.45: Dataflyt for skole, barnehage og SFO

11.45-13.00: Lunsj

13.00-13.45:
Skole: Sentraladministrators rolle- «eksempel på best practice»
BHG/SFO: Erfaringsutveksling- hovedopptak barnehage

14.00-14.45:
Skole: Årshjulet for skole- viktige gjøremål
BHG/SFO: Redusert oppholdsbetaling

15.00-16.00:
Skole: Planlegge neste skoleår
BHG/SFO: Daglig Dialog og IST Home for BHG/SFO

Tirsdag 24. oktober

09.00 – 09.45: Ny rolle- og kontohåndtering

10:00 – 10:45: Dokumentflyt – dokumenthåndteringsverktøy for skole og barnehage

11:00 – 11:45: Saksflyt – samtykker og søknader

11:45 – 13:00: Lunsj

13:00 – 13:45:
Skole: Eksamen og ny funksjonalitet for eksaminator og sensor
BHG/SFO: Nytt i siste versjoner

14:00 – 14:45:
Skole: Online timeplanlegging
Skole: Analyse – sammenstilling av data på enhets- og kommunenivå
BHG/SFO: Åpen time inkl. tips og triks