IST Brukerseminar 2023

Agenda

Mandag 23. oktober

09.00-9.45: Registrering med servering.
Ved inngangen

09.45-10.00: Velkommen
Storsal

10.00- 10.45: Nyheter og forbedringer i IST Everyday
Storsal

Pause – softis, popcorn, kaffe, te med mer

11.00-11.45: Dataflyt for skole, barnehage og SFO i IST Everyday
Storsal

11.45-13.00: Lunsj

13.00-13.45:
Skole: Best practice, et eksempel fra Ålesund kommune
Storsal
BHG/SFO: Erfaringsutveksling- gjennomføring av hovedopptak barnehage
Sal 3

Pause – softis, popcorn, kaffe, te med mer

14.00-14.40:
Skole: Årshjulet for skole
Storsal
BHG/SFO: Redusert oppholdsbetaling barnehage/SFO
Sal 3

Pause med pausemat

15.00-16.00:
Skole: IST Analyse – praktisk utprøving i vårt demomiljø
Sal 1
Skole: Workshop – arbeidsoppgaver iht. årshjulet
Sal 2
BHG/SFO: Daglig Dialog og IST Home for BHG/SFO
Sal 3

16:00: Innsjekk på hotellet (nøkkelkortene ligger klare med navn på i resepsjonen)

18:30: Aperitif i lobbyen

19:00: Festmiddag

Tirsdag 24. oktober

09.00 – 09.45: Ny og effektiv tildeling av roller og rettigheter
Storsal

Pause med pausemat

10:00 – 10:45: Dokumentflyt – håndtering dokumenter for barn/elever

Pause – softis, popcorn, kaffe, te med mer

11:00 – 11:45: Saksflyt – samtykker og søknader, praktiske eksempler
Storsal

11:45 – 13:00: Lunsj

13:00 – 13:45:
Skole: Eksamen, sensorapplikasjonen og vitnemål
Sal 1
Skole: Workshop – arbeidsoppgaver iht. årshjulet
Sal 2
BHG/SFO: Nytt i siste versjoner barnehage/SFO
Sal 3

Pause med pausemat

14:00 – 15:00:
Skole: IST Home og Lærerapplikasjonen
Sal 1
Skole: Timeplanlegging (Online/Novaschem/Untis)
Sal 2
BHG/SFO: Åpen time inkl. tips og triks barnehage/SFO
Sal 3