Onsdag 24.april 2024

Seminar i Ski

Vi hjelper deg slik at du møter neste skoleår med IST Everyday, med de aller beste forutsetninger.

IST hjelper deg med planlegging av neste skoleår!

For første gang har vi gleden av å kunne invitere til seminar for kommunene som har kort reisevei til Ski. Onsdag 24. april håper vi at nettopp du vil komme til Thon Hotell Ski og planlegge neste skoleår sammen med oss.

-Tilbakemeldinger fra deltakere på lignende seminar

«Det var fint å møte andre fra andre skoler, utveksle erfaringer, jobbe sammen og kunne spørre IST om ting underveis.»

«Fikk god lærdom av det faglige, fra andre som jobber med det samme og fikk innspill til nye arbeidsmåter. Lunsjen var fantastisk.»

«IST stilte med mange dyktige ansatte så man kunne få hjelp underveis og vi fikk jobbet med aktuelle saker underveis.»

E-læring og seminar med workshop

Vi vet at ting man gjør bare en gang i året fort går i glemmeboken, derfor inviterer vi deg som er lokaladministrator på din skole til et dagsseminar i Ski.

Som deltaker på dette dagsseminaret vil du få tilgang til e-læring en uke før, og tre uker etter seminaret. Denne våren kan du altså senke skuldrene og vente med prosessen til april. Om du starter med e-læringen før seminaret, har du helt sikkert noen spørsmål vi kan hjelpe deg med denne dagen.

Selve seminardagen vil bestå av faglig input, der vi går gjennom de viktigste stegene i Planlegge neste skoleår, mens det blir god tid til å stille spørsmål til våre konsulenter i workshopene.

Målet er at du i denne prosessen får hjelp til å gjøre ting i riktig rekkefølge, spare tid, og være trygg på at du har kontroll på det resterende arbeidet.

En god planleggingsprosess er jo også viktig med tanke på at riktige data kommer over i timeplanmodulen.

Nyttig informasjon

E-læringskurset inneholder:

 • Introduksjon til IST Everyday
 • Generell navigering og filtrering
 • Forberedelser til Planlegge neste skoleår
 • Foreslåtte nye elever
 • Planlegge neste skoleår
  • Skoleårskalender
  • Klasser
  • Fag- og timefordeling
  • Undervisningsgrupper
 • Ansatte
 • Timeplanlegging i Online timeplan
 • Fravær og merknader
 • Valgmodulen

Alt dette, samt seminardagen med lunsj, faglig input og workshops får du for kun 2.900,-