Effektiviserings – og kvalitetsledelse

Ønsker dere en gjennomgang av prosesser og rutiner for å sikre effektivisering i organisasjonen? IST har erfaring med å kartlegge forbedringsområder i bruk av både IT-systemer, og daglig arbeidsflyt hos våre kunder. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom en eller flere workshoper hvor man kartlegger dagens rutiner, hvor IST leverer en rapport med anbefalte endringer i etterkant. Vi kan også leie ut konsulenter som trer inn i organisasjonen i en tidsperiode, og som vil observere og rådgi på daglig praksis. 

Vil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon om Effektiviserings- og kvalitetsledelse, eller ønsker et uforpliktende tilbud? Kontakt oss gjerne.