Endringsledelse 

De aller fleste bedrifter står ofte midt oppi en eller flere endringsprosesser. Eksempler på slike endringer kan være implementering av nye IT-systemer, organisasjonsendringer, kommunesammenslåinger eller innføring av nye prosesser og rutiner. IST har konsulenter som kan være en verdifull rådgiver i en slik endringsprosess, og kan også tilby prosjektlederkompetanse for å sikre en god endringsprosess i din bedrift.