Endringsledelse

De aller fleste bedrifter står ofte midt oppi en eller flere endringsprosesser. Eksempler på slike endringer kan være implementering av nye IT-systemer, organisasjonsendringer, kommunesammenslåinger eller innføring av nye prosesser og rutiner. IST har konsulenter som kan være en verdifull rådgiver i en slik endringsprosess, og kan også tilby prosjektlederkompetanse for å sikre en god endringsprosess i din bedrift. 

Vil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon om Endringsledelse, eller ønsker et uforpliktende tilbud? Kontakt oss gjerne.