Gevinstrealisering

Vi har erfarne konsulenter som kan hjelpe med å realisere gevinster i din organisasjon. Dette kan eksempelvis være etter et nylig implementert IT-system, hvor det er viktig for kunden å ta systemet i bruk på riktig måte med en gang, og ikke minst sikre at systemets fulle potensial blir utnyttet, slik at både man får den effektiviseringen man ønsker, men også den verdiskapingen man ønsker å realisere etter å ha investert i et nytt system. 

IST kan eksempelvis hjelpe dere med: 

  • valg og bruk av digitale verktøy
  • smart bruk av samhandlingsverktøy for å effektivisere daglig kommunikasjon
  • fjernundervisning av ansatte og elever 
  • hybridundervisning
  • sikker og trygg dialog med hjemmet
  • tilrettelegging av spesialtilpasset undervisning