This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt
Lærer

Harstad velger IST Everyday for alle kommunens skoler

Publisert 9 mars 2023


Vi er stolte og glade over at Harstad kommune velger IST som leverandør på skoleadministrativt system. 

Gjennom en anbudskonkurranse utlyst høsten 2022 ønsket Harstad kommune å finne en fremtidsrettet, tilgjengelig og brukervennlig teknisk administrasjonsløsning. Dette skulle bidra til større sikkerhet, økt kvalitet på tjenestene og mer effektiv drift. I tillegg ønsket de et system som skulle legge til rette for enkel og effektiv samhandling mellom flest mulig roller tilknyttet skoleverket – administratorer, lærere, elever og foresatte. For å kunne effektivisere den daglige driften av skolen ønsket Harstad også å ha et rikt spekter av funksjoner både på skole- og skoleeiernivå. Oppgaver burde kunne automatiseres der det var mulig.  

«Vi ønsker å bidra til at Harstad kommune når sine mål for anskaffelsen. Kommunen har vært grundige i sin evalueringsprosess og våre medarbeidere ser frem til et godt prosjekt for selve innføringen. Når kommunens foresatte skal kommunisere digitalt med skolen, er det viktig at både rutiner og personvern i IT løsningene ivaretas på en trygg og god måte», sier Ole-Christian Braathen, Country Manager i IST. 

Enkel og effektiv kommunikasjon mellom skole og foresatte.

Fra skolestart 2023 vil administratorer, lærere, elever og foresatte tilknyttet 11 skoler i Harstad kommunen ta i bruk IST Everyday.

Lærere vil på et og samme sted kunne føre fravær, registrere karakterer, få oversikt over timeplaner og aktiviteter, samt få tilgang til klasse- og gruppelister. Med vår nye modul for Dokumentflyt kan lærere også enkelt og trygt jobbe med ulike individuelle elevdokument, delegere oppgaver rundt IOP og liknende. I tillegg kan man sende ferdige dokumenter til godkjenning. Elevene vil få tilgang til oversikt over egne fravær, karakterer og timeplaner direkte via mobilen. Foresatte vil på enkel måte kunne kommunisere med lærere og ansatte via appen IST Home – Skole/Barnehage. 

«Vi håper løsningen kan være et verktøy som dekker alle våre administrative behov på en god måte. Vi ønsker enkelt og greit å oppnå bedre kvalitet i tjenestetilbudet, samt en mer effektiv oppgaveløsning for våre ansatte. De foresatte er vår største brukergruppe og kommunikasjonen mellom skolen og hjem bør derfor være så enkel og effektiv som mulig. IST har gitt et godt inntrykk av brukervennligheten og funksjonaliteten i sine foresatt-løsninger. Dokumentflyt og analyse-løsningen gir oss også ny funksjonalitet som vi håper å kunne dra nytte av. Jeg vil også trekke fram den gode tilgangen på support som IST tilbyr «, sier digitaliseringsrådgiver i Harstad kommune, Håkon Johansen Kampen. 

Fordeler med IST Everyday:

Fakta om skolene i Harstad kommune:

For mer informasjon, kontakt:

Ole-Christian Braathen, Country Manager Business Region Norway
E-post: . Mobil: +47 93 00 48 43