Hva jobber ISTs utviklingsavdeling med nå?

ISTs veikart

Oppdatert 23. januar 2024

Hos IST foregår det et konstant utviklings- og forbedringsarbeid for hele tiden å være i forkant og tilby våre kunder de best mulige løsninger. Vi lytter til våre kunder og prøver alltid å prioritere det viktigste. IST har faste statusmøter hvor vi evaluerer og prioriterer alle ønsker vi får fra markedet tilknyttet produktutvikling.

Under finner du ISTs veikart som viser et utdrag av både ferdigstilt funksjonalitet, og hva som er under utvikling. Vi oppdaterer veikartet jevnlig, og vil vise fremdriften på aktuell funksjonell utvikling.

Under utvikling betyr at dette er noe vi nå har begynt på.
Ferdigstilt betyr at funksjonaliteten er tilgjengeliggjort for våre brukere.

Ferdigstilt (Nylig levert):

Midlertidig fødselsnummer

Oppdaterte fylkesnummer
Ved generering av midlertidig fødselsnummer må et suffiks (fylkesnummer) velges. Listen over fylkesnummer ble oppdatert 01.01.2024 for å matche de nye nasjonale standardene.

Kontohåndtering

Enklere søk i Rolleoversikt
Ved filtrering på kategori eller enhet vil løsningen dynamisk vise samsvarende resultater etter hvert som man skriver i filtreringsfeltet. 

Daglig dialog

Ekstra tidsblokk
Vi har implementert en ny funksjon som lar brukeren legge til en ekstra tidsblokk også i forbindelse med justering av tid.

Daglig dialog

Bursdagsikon
Når et barn har bursdag, vil man se et kake-ikon på barnekortet på oversiktssiden.

Skoleadministrasjon

Slette avsluttede innskrivninger
Som lokaladministrator er det nå mulig å slette en avsluttet innskriving. 

Funksjonaliteten vil særlig være relevant i de tilfeller hvor innskrivinger er avsluttet med årsak «Ikke møtt», og hvor man i ettertid ser at det riktige vil være å slette hele innskrivingen

Under utvikling

FUNKSJONALITET SOM ER UNDER UTVIKLING

Dokumentflyt

Deling av dokument
Brukere vil kunne dele et dokument de har opprettet med en eller flere andre ansatte, enten med leserettigheter eller med skriverettigheter (for samskriving).

Saksflyt

Vedlegg
Endringen vil gi brukere mulighet til å laste opp vedlegg når de sender inn / besvarer skjema fra løsningen.

Timeplan

Vikarhåndtering
Løsningen vil gi brukerne mulighet til raskt å få oversikt over vikarbehov basert på ansattes fravær, samt kommunisere med lærere om de kan ta slike timer

Daglig dialog

Telleliste
Brukere vil kunne bruke løsningen for å holde oversikt over at alle barna er til stede ved en enkel tellefunksjonalitet

Eksamen

Allokeringslogg
Loggen fra sensorallokeringen vil endres til et mer oversiktlig format

Rollehåndtering

Styring av rolletildeling
Løsningen vil gi mulighet for å definere hvilke nivå og/eller enheter en rolle skal kunne tildeles på

Har du utviklingsønsker?

For at vi skal kunne tilby de aller beste løsningene er vi helt avhengig av nær og tett dialog med markedet. Har du eller din enhet forslag til forbedringer eller forslag til ny funksjonalitet, setter vi stor pris på dine tilbakemeldinger.