Hva jobber ISTs utviklingsavdeling med nå?

ISTs veikart

Hos IST foregår det et konstant utviklings- og forbedringsarbeid for hele tiden å være i forkant og tilby våre kunder de best mulige løsninger. Vi lytter til våre kunder og prøver alltid å prioritere det viktigste. IST har faste statusmøter hvor vi evaluerer og prioriterer alle ønsker vi får fra markedet tilknyttet produktutvikling.

Under finner du ISTs veikart som viser et utdrag av både ferdigstilt funksjonalitet, og hva som er under utvikling. Vi oppdaterer veikartet jevnlig, og vil vise fremdriften på aktuell funksjonell utvikling.

Under utvikling betyr at dette er noe vi nå har begynt på.
Ferdigstilt betyr at funksjonaliteten er tilgjengeliggjort for våre brukere.

Ferdigstilt (Nylig levert):

Lærerapplikasjonen

Utvidet grafisk fremstilling av enkeltelevers fravær for kontaktlærere

Kontaktlærere kan nå se en ny grafisk presentasjon av sine elevers fravær – nå for den enkelte elev 

Daglig dialog/kommunikasjon

Avdelingschat

Foresatte til barn i barnehage og SFO kan nå velge å sende direktemelding til avdelingene på enheten i tillegg til de enkelte ansatte

Saksflyt

Nytt brukergrensesnitt

Det nye grensesnittet er enklere, med et mål om å tydeliggjøre hvordan de ulike oppgavene en administrator jobber med skal utføres 

Kommunikasjon/SMS- og eposttjenesten

Melding til ansatte i barnehage og SFO

Brukere med tilgang til å sende SMS og/eller e-post fra løsningen vil nå også kunne sende til ansatte i barnehage og SFO

Under utvikling

FUNKSJONALITET SOM ER UNDER UTVIKLING

Daglig dialog

Nødliste
Løsningen vil gi brukere av Daglig dialog tilgang til oversiktslister over alle barn som er til stede med kontaktinformasjon til foresatte samt registrerte oppholdsplaner og eventuelle henteavtaler

Dokumentflyt

Godkjenningsprosess
Løsningen vil støtte en prosess hvor et dokument kan sendes til en administrator for godkjenning, og hvor dokumentet da kan godkjennes eller returneres til dokumenteieren med kommentar/innspill

Timeplan

Online timeplanlegger – ny versjon
Løsningen vil gi brukeren et nytt grensesnitt med bedre plassutnyttelse på skjermen, samt ny funksjonalitet som timeplanlegging av A/B-uker.

Daglig dialog

Informasjon om løsningen direkte til brukere
Løsningen vil gi oss i IST mulighet til å legge ut viktig informasjon om løsningen til brukerne direkte i brukergrensesnittet via et eget menypunkt

Kommunikasjon/IST Home

Adminrolle for innlegg
Løsningen vil gi administratorer ved en skole mulighet til å dele innlegg på den digitale oppslagstavlen med alle eller grupper av foresatte ved enheten

Lærerapplikasjonen

Digital eksamen for eksaminatorer og sensorer
Løsningen vil gi kommunene mulighet til å formidle informasjon om eksamensoppdrag til eksaminatorer og sensorer direkte i lærerapplikasjonen

Har du utviklingsønsker?

For at vi skal kunne tilby de aller beste løsningene er vi helt avhengig av nær og tett dialog med markedet. Har du eller din enhet forslag til forbedringer eller forslag til ny funksjonalitet, setter vi stor pris på dine tilbakemelding.