Hva jobber ISTs utviklingsavdeling med nå?

ISTs veikart

Oppdatert 24. mai 2024

Hos IST foregår det et konstant utviklings- og forbedringsarbeid for hele tiden å være i forkant og tilby våre kunder de best mulige løsninger. Vi lytter til våre kunder og prøver alltid å prioritere det viktigste. IST har faste statusmøter hvor vi evaluerer og prioriterer alle ønsker vi får fra markedet tilknyttet produktutvikling.

Under finner du ISTs veikart som viser et utdrag av både ferdigstilt funksjonalitet, og hva som er under utvikling. Vi oppdaterer veikartet jevnlig, og vil vise fremdriften på aktuell funksjonell utvikling.

Under utvikling betyr at dette er noe vi nå har begynt på.
Ferdigstilt betyr at funksjonaliteten er tilgjengeliggjort for våre brukere.

Ferdigstilt (Nylig levert):

Daglig dialog

Multi inn- og utsjekk
Brukere kan nå sjekke inn/ut flere/alle barn i samme operasjon

Daglig dialog

Administratorrolle for innlegg
Det er nå mulig å tildele brukere av Daglig Dialog admininistratorrettigheter knyttet til innlegg. Dette gir brukeren mulighet til både å redigere og slette innlegg opprettet av andre, for den/de enhetene vedkommende har slik tilknytning til.

Under utvikling

FUNKSJONALITET SOM ER UNDER UTVIKLING

E-arkivet

Oppsett av regler for sletting av dokument fra løsningens interne e-arkiv
Dette vil til rette for at kommunen/organisasjonen kan definere egne regler for hvor lenge ulike dokumenttyper skal lagres i løsningen

Dokumenthåndtering

Integrasjon mot ekstern arkivløsning
Det vil legges til rette for at individuelle dokument kan arkiveres i ekstern arkivløsning

Personregister

Sperring for endring ved oppdatering
Det vil legges til flere tilgangsmoduler for denne funksjonaliteten. Kommunen/organisasjonen kan da enklere bygge ønskede tilgangsroller

Daglig dialog

Nødlister
Det vil legges til støtte for flere ulike lister som kan benyttes i spesialtilfeller

Daglig dialog

Steder og aktiviteter
Løsningen vil la enhetene opprette steder eller aktiviteter som man kan knytte barna mot, slik at det er enkelt å kunne se hvilke barn som befinner seg på hvilke steder

Dokumenthåndtering

Publisering til foresatte
Dokumenter som er konfigurert for å kunne publiseres vil tilgjengeliggjøres som .pdf-filer gjennom IST Home – appen for foresatte

Har du utviklingsønsker?

For at vi skal kunne tilby de aller beste løsningene er vi helt avhengig av nær og tett dialog med markedet. Har du eller din enhet forslag til forbedringer eller forslag til ny funksjonalitet, setter vi stor pris på dine tilbakemeldinger.