Management Consulting

Trenger dere hjelp til å håndtere utfordringer knyttet til organisatoriske og driftsrelaterte problemstillinger? Vi har konsulenter med både utdannelse og erfaring som lærere, barnehagepedagoger, og sentral drift av oppvekstsektoren. I tillegg har vi en godt etablert kompetanse innen teknologi og innovasjon som vil skape effektivisering og verdiskaping for våre kunder. Konsulentene hos IST har god innsikt i hva som er beste praksis hos våre kunder og vil på en rask og effektiv måte kunne sette seg inn i problemstillinger dere ønsker å løse. 

Våre konsulenter kan eksempelvis hjelpe dere med: 

  • analyse av bedriftens prosesser og rutiner, og forslag til forbedring og effektivisering
  • rådgivning rundt kortsiktig og langsikt strategi for bedriften
  • utvikling av planverk for implementering av forbedringene 

Vil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon om Management Consulting, eller ønsker et uforpliktende tilbud? Kontakt oss gjerne.