This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt
Lærer
pedagog

Ny kommune velger IST Everyday

Publisert 17 august 2023


Kystkommunen Kinn i Vestland fylke har valgt IST Everyday for alle kommunens barnehager, skoler og SFOer.

Gjennom en anbudskonkurranse utlyst våren 2023 ønsket Kinn kommune å finne en helhetlig løsning for alle kommunens barnehager, skoler og SFOer. Kinn ønsket en helhetlig løsning som kunne håndtere både administrasjon og kommunikasjon med et brukervennlig og intuitivt brukergrensesnitt. Andre viktige faktorer var god funksjonalitet for brukeradministrasjon og tilgangsstyring samt fleksibilitet med tanke på fremtidig utvikling etter hvert som nye behov skulle oppstå. At løsningen er sikker og ivaretar alle krav knyttet til informasjonssikkerhet og relevant lovverk var en selvfølge.

Vi takker for tilliten fra Kinn kommune og ser frem til å implementere IST Everyday som fagsystem for alle kommunens barnehager, skoler og SFOer.

Ole-Christian Braathen, daglig leder for IST Norge.

IST Everyday – fra søknad til barnehage til utdeling av vitnemål.

Med Kinn kommune med på laget vil nye 13 skoler, 16 barnehager administreres i IST Everyday. Administrasjon av mer enn 3000 nye barn og elever vil håndteres i IST Everyday, fra søknad om barnehageplass til de får vitnemålet sitt fra ungdomskolen. Alle kommunens foresatte vil kunne kommunisere med kommunen og barnas skole, barnehage eller SFO, gjennom både søknader, digitale brev og meldinger/chat. Gjennom vår foresattapp IST Home – Skole/Barnehage vil de også få et verdifullt innblikk i barnas hverdag, gjennom både bilder og tekst som publiseres i nyhetsstrømmen. 

Fordeler med IST Everyday:

Fakta om skolene og barnehagene i Kinn kommune: