Prosjekt

Prosjekt

Våre kundeoppdrag varierer fra store innføringsprosjekter til mindre leveranser. Oppdragene kan være klassiske systeminnføringsprosjekter eller leveranse av enkeltstående kurs og tjenester. Den siste tiden har vi også erfart en stor økning i etterspørselen etter effektiviserings- og gevinstrealiseringsprosjekter for Kunde, som gjerne er en forlengelse av et vellykket innføringsprosjekt.

I våre prosjekter får våre Kunder en dedikert prosjektleder som sikrer: 

  • En profesjonell prosjektplan
  • Kontrollert fremdrift i prosjektet
  • God risikohåndtering
  • Tett dialog med Kunde
  • Tilrettelegging for Kundes videre gevinstrealisering
  • Strukturert overlevering til kundestøtte
Mariann Smith

Kontakt IST