Prosjekt

Vi støtter deg der det trengs!

Våre kundeoppdrag varierer fra store innføringsprosjekter til mindre leveranser. Oppdragene kan være klassiske systeminnføringsprosjekter eller leveranse av enkeltstående kurs og tjenester. Den siste tiden har vi også erfart en stor økning i etterspørselen etter effektiviserings- og gevinstrealiseringsprosjekter for Kunde, som gjerne er en forlengelse av et vellykket innføringsprosjekt.

I våre prosjekter får våre Kunder en dedikert prosjektleder som sikrer: 

  • En profesjonell prosjektplan
  • Kontrollert fremdrift i prosjektet
  • God risikohåndtering
  • Tett dialog med Kunde
  • Tilrettelegging for Kundes videre gevinstrealisering
  • Strukturert overlevering til kundestøtte

Innføringsprosjekt

Vi innfører IST Everyday til mange nye kunder hvert år, og har en godt utprøvd prosjektmodell som sikrer kunde en kontrollert overgang fra tidligere system til IST Everyday. Vi sikrer at prosjektet blir godt planlagt og gjennomført, slik at kunde opplever trygghet og kontroll i alle leveranser av prosjektet. Vi har lang erfaring med migrering av data fra tidligere systemer til IST Everyday, og har gode kurs og opplæringsprogram om sikrer at nye brukere lærer seg vårt system på en effektiv måte. 

Oppgraderingsprosjekter

IST har over 25 års erfaring som ledende markedsleverandør av skoleadministrative systemer og har derfor også lang erfaring med oppgraderingsprosjekter. De siste årene har vi oppgradert de fleste av våre kunder fra våre gamle systemer Sats og Extens, til neste generasjons skybaserte system IST Everyday. I tillegg leverer vi oppgraderingsprosjekter der kunder ønsker å utvide med tilleggsfunksjonalitet til våre løsninger.

Sammenslåingsprosjekter

Den siste tiden har vi bistått våre kunder med sammenslåing av løsninger i både kommuner og fylker. I mange tilfeller har deler av et nytt fylke eller ny kommune våre løsninger fra før og ønsker å implementere det i hele regionen etter sammenslåingen. I tillegg har det vært stor etterspørsel etter bistand for å sikre at den nye kommunen bruker våre løsninger på lik måte slik at rapportering, informasjonsflyt og sentraladministrasjon fungerer optimalt.

Effektiviserings- og verdiskapningsprosjekter

Vi hjelper gjerne våre kunder med å sikre effektiv bruk av våre løsninger, og at våre kunder får mest mulig verdi ved å jobbe effektivt og smart. Vi har hatt flere prosjekter der våre konsulenter har, sammen med kunde, analysert interne prosesser og rutiner, kartlagt områder som kan forbedres, 

kommet med en anbefaling til kunde for hva som skal til for å hente ut mer gevinster. Slike prosjekter planlegges ut fra kundens behov, men vi kommer alltid med en anbefaling for hvordan et slik prosjekt kan bygges opp. Ofte leveres slike prosjekter gjennom workshoper, iterative prosesser med kunde, og observasjon. Resultatet kan være alt fra en anbefaling av prosess- og rutineendringer, til at IST hjelper kunde med å innarbeide og effektivisere organisasjonen.