Prosjektledelse 

Våre prosjektledere er sertifisert PRINCE2 Practitioner og har solid erfaring med IT-prosjekter. I tillegg til at vi benytter egen prosjektlederkomeptanse i våre egne prosjekter ut til kunde, leier vi også ut våre prosjektledere til å lede ditt IT-prosjekt. Våre prosjektledere vil sikre et kontrollert IT-prosjekt hvor man til enhver tid har oversikt over tidsbruk, kostnader, risiko, og fremdrift.