IST Home - Skole/Barnehage

Spørsmål fra webinaret

Her finner du en oppsummering av de spørsmål som ble sendt inn under webinaret. Er det noe du ønsker å vite enda mer om, vennligst kontakt kommunens kundeansvarlig hos IST eller send e-post til

FAQ

Hvem kan se chatmeldinger foresatte sender?

Det er kun den ansatte som er satt som mottaker som kan lese chatmeldingen. For barnehage/SFO jobbes det med en avdelingschat der den foresatte kan sende chatmelding til en avdelingsinnboks tilgjengelig for alle ansatte. Chat for administrasjon/ledelse er per i dag kun mulig om kunde åpner for at foresatte kan starte chat med alle ansatte.

Hvem kan legge ut/se innlegg?

Lærere knyttet til en klasse kan legge ut innlegg. Kontaktlærere kan se alle innlegg i sin klasse. Faglærere kan kun se innlegg merket med sitt fag. For barnehage/SFO kan alle ansatte se alle innlegg, men kan velge selv hvilke avdelinger som skal vises.

Kan IST Home Skole/Barnehage åpnes i nettleser?

IST Home Skole/Barnehage er per i dag en ren mobilapplikasjon. Vi tar med oss innspillet i forhold til videre utvikling.

Kan foresatte skrive ut dokumenter og bilder fra IST Home Skole/Barnehage?

Noen skrivere kan skrive ut dokumenter fra mobiltelefoner. Appen har ingen sperre for dette. Bilder som legges i innlegg er ment som illustrasjonsbilder og er av hensyn til GDPR sperret for nedlasting.

Kan man sende samtykkeskjema i appen?

Foresatte kan ikke sende svar på samtykkeskjema direkte fra appen da denne krever ekstra autentisering, men foresatte kommer til disse samtykkene/skjemaene direkte fra appen.

Hvorfor kan man kun legge ut 5 bilder per innlegg og ikke video?

Bildefunksjon i innlegg er i utgangspunktet laget for «illustrasjonsbilder». Dette har tilknytning til GDPR som nevnt tidligere. Dette gjelder også begrensninger i forhold til å laste opp video i innlegg.

Hvordan er det med oversettelse til andre språk?

Appen kan settes til bokmål, nynorsk, svensk og engelsk. Det er lagt inn mulighet for at foresatte skal kunne kopiere tekst fra Innlegg og Chat slik at de selv kan oversette dette via oversettelsestjenester.

I forbindelse med samtalebooking, kan foresatte se hvem som har booket slik at de eventuelt kan bytte med hverandre?

Nei, men vi tar med oss dette innspillet til utviklingsteamet.

Er det mulig å bruke samtalebooking for barnehager?

Ja, det er mulig og fungerer på samme måte som for skole. Om barnehagen mangler menypunktet «Samtalebooking», ta kontakt med kommunen og hør om dette skal være tilgjengelig.

Hvem har tilgang til å lese meldinger hvis kontaktlærer er syk/fraværende?

Meldinger sendt i chat kan kun leses av mottaker satt av foresatt. Fraværsmeldinger som sendes av foresatt kan leses av kontaktlærer og faglærere i lærerportalen, samt i IST Timeplan/WebUntis av administrasjon/alle ansatte (avhengig av konfigurasjon).

Hvordan fungerer dette for vikarer? Får de opp melding om fravær, chat etc?

Tilgang til systemet vil avhenge av at vedkommende ligger med tilganger i IST Administrasjon.

Vil nye 1. klassinger bli tilgjengelig for informasjonsutveksling i appen 1.juli eller 1.august?

1. august, men vi forstår fordelene ved tidligere tilgang. Vi tar med oss innspillet videre til utviklingsteamet.

Er det egen elevtilgang?

Nei, IST Home Skole/Barnehage er et verktøy for samarbeid mellom ansatt og foresatt. Elevene har dog sin egen rolle i løsningen, hvor de får tilgang til informasjon via en responsiv nettside

Går chatmeldinger fra lærer til begge foresatte? Hvordan kan vi evt. sende til en foresatt om gangen?

Som ansatt velger man om man vil sende til en eller begge. Som standard er begge/alle foresatte merket.

Hva med barn med to hjem? Vil begge foresatte se meldingene som sendes til skole?

Om en foresatt sender melding på chat til skolen må den aktivt legge til den andre foresatte om den skal være synlig for den.

Kommer Daglig Dialog som app – det etterlyses push-varsler for ulike hendelser?

Det er ingen konkrete planer om en egen app for dette per i dag, men vi tar med oss innspillet videre.

Finnes det statistikk for Daglig Dialog SFO?

Det finnes allerede en enkel førsteversjon av et analyseverktøy hvor noe data fra Daglig Dialog er tilgjengeliggjort. For mer informasjon: ta kontakt med din kundekontakt hos IST, evt ved å sende en henvendelse til

Hvordan ligger det an med å få inn kommentarfeltet for fravær barnehage og SFO?

Det ligger til vurdering hos utviklingsteamet hvordan dette kan løses i forhold til GDPR.

Chat er vanskelig å bruke for SFO/barnehage når chatmeldinger kun går til en ansatt.

Avdelingschat er på vei der foresatte sender til en avdelingsinnboks.

Angående oppholdstid og begrensning av antall timer som kan legges:

Det finnes en konfigurasjon for makstid, men denne er per i dag kun brukt i Sverige. Ta gjerne kontakt dersom dette er interessant.

Det er vanskelig å regne timer på SFO om foresatte legger oppholdstid eksempelvis 8-16. Kan skoletid fjernes fra oppholdstimene?

I dag må dette løses ved at foresatte legger inn to tider per dag i oppholdsplan. Dette kan gjøres i samme oppholdsplan og for flere dager samtidig. Innspillet om automatisk subtraksjon av skoletimer tas med videre til utviklingsteamet.

Finnes det listevisning av oppholdsplaner SFO?

Ja, under menypunktet Oppholdsplan. Der kan man også bla seg frem og tilbake og se tider for midlertidige oppholdsplaner når de er godkjent.

Hvordan er integrasjonen mellom Søknadsportalen og Home? I min kommune har vi et komplisert oppsett/valgmuligheter for SFO plasser, er Home tilrettelagt for det?

Det er ingen direkte integrasjon mellom søknadsportalen og Home. Foresatte kan selv registrere tider i oppholdsplan og sende disse til godkjenning. Oppholdsplan i Home muliggjør rullerende oppholdstid i 1, 2, 3 og 4 ukers intervaller. Ta gjerne kontakt slik at vi kan se på oppsett/valgmuligheter i søknadsportalen opp mot IST Home Skole/Barnehage.

Fungerer funksjonene i videoen vist i lærerportal også for barnehage/SFO?

For foresatte fungerer chat, innlegg, samtalebooking og fravær på samme måte for både skole og barnehage/SFO. Unntaket er, per i dag, muligheten til å sende fraværstekst som kun gjelder når man sender fravær til skole.

Ved midlertidig oppholdsplaner bør det ikke kunne gå an å legge inn ordinært behov. Veldig uoversiktlig når både innmeldte midlertidige behov, og ordinært behov vises på samme side, og man må inn på en og en elev for å se deres midlertidige behov.

Man kan se den gjeldende oppholdsplanen under menypunktet Oppholdsplan. Er midlertidig oppholdstid godkjent vil det være disse tidene som synes her. Vi tar med oss videre at ordinære oppholdsplaner som bryter med tidene for midlertidig plan bør håndteres på en annen måte enn i dag, samt at det bør synliggjøres her hva som er ordinær og hva som er midlertidig.

Angående tekniske feil/utfordringer.

Når det oppstår tekniske feil ber vi dere ta kontakt med support så raskt som mulig. Jo mer informasjon og dokumentasjon dere kan komme med, jo bedre kan vi feilsøke. Særlig fullskjermbilder (eventuelt skjermopptak) er ofte til stor hjelp.

Gikk du glipp av webinaret eller ønsker å se det på nytt?

For deg som kanskje glemte tiden, hadde et annet møte, eller bare ønsker å se webinaret på nytt, klikk på lenken under.

Vil du vite mer om andre tjenester fra IST?

Sjekk ut våre tidligere gjennomførte webinar