Vi støtter deg der det trengs!

Våre tjenester

Vi støtter deg der det trengs!

IST tilby konsulenttjenester innenfor både kurs og opplæring, rådgiving, og prosjektgjennomføring. 

Våre konsulenter har bakgrunn fra skole- og barnehageledelse, og har inngående kompetanse i ISTs systemer. Vi er derfor både en god samarbeidspartner og rådgiver for våre kunder, i tillegg til at vi kan tilby opplæring i ISTs egne systemer. Våre prosjektledere har flere års erfaring med innførings- og oppgraderingsprosjekter i både offentlig og kommunal sektor. Alle våre konsulenter og prosjektledere er sertifisert PRINCE2. 

Ta kontakt så hjelper vi dere gjerne med både små og store utfordringer.

Kurs og opplæring, webinar og e-læring

Å få påfyll av kunnskap hos oss er fleksibelt, smidig og lærerikt. Derfor avgjør dere selv hvordan dere vil ta del i dette. Vi kan komme dere, dere kan komme til oss. Eller hvorfor ikke gjøre det hele digitalt?

Konsulenttjenester

Våre erfarne konsulenter og prosjektledere kan hjelpe dere med det meste innenfor den digitale kundereisen innenfor oppvekstadministrasjon. Vi har konsulenter som er spesialister i våre skoleadministrative løsninger IST Everyday, og sertifiserte og erfarne prosjektledere som vil sikre en trygge og kontrollerte prosjektinnføringer.

Vi tilbyr også rådgivningstjenester innenfor blant annet digitalisering, endringsledelse og gevinstrealisering.

Prosjektledelse

Våre kundeoppdrag varierer fra store innføringsprosjekter til mindre leveranser. Oppdragene kan være klassiske systeminnføringsprosjekter eller leveranse av enkeltstående kurs og tjenester. Den siste tiden har vi også erfart en stor økning i etterspørselen etter effektiviserings- og gevinstrealiseringsprosjekter for Kunde, som gjerne er en forlengelse av et vellykket innføringsprosjekt.

Vil du vite mer om våre konsulenttjenester?

Send oss en mail og vi kontakter deg.