E-læring

Læring hvor som helst, når som helst!

For en mer effektiv måte å jobbe på

E-læring

IST tilbyr e-læringskurs via IST Education, vårt E-læringssystem. Vi vil på en enkel måte tilgjengeliggjøre ny kunnskap til alle brukerne av IST Everyday. Internopplæring på skole-, barnehage- og SFO enheter vil også kunne gjøres på en mye enklere og mer tid- og kostnadsseffektiv måte. Læringen vil kunne utføres på alle typer enheter (mobil, skjermbrett, pc). Du kan lære når som helst, hvor som helst!

Priser og betingelser

Første mandag etter påmelding vil du få en oppstartsmail og du har da tilgang til kurset i to uker. Når du melder deg på, vil vi sende en faktura og en mail med tilgangen til e-læringskurset. Nødvendig informasjon blir etterspurt i påmeldingen, og påmeldingen er bindende.

Prisen pr. deltaker er oppgitt under hvert e-læringskurs. Ved flere enn 10 påmeldte pr. kunde, vil dere få en rabatt. Meld dere på i «Påmelding – Kvantumsrabatt», og oppgi nødvendig informasjon.

Våre e-læringskurs:

Nyansattkurs i IST Everyday

Få den beste starten som ny administrator i IST Everyday. Kurset tar deg gjennom de viktigste arbeidsoppgavene for deg som jobber lokalt enten på skole, i barnehage eller på SFO. Kjøp kurset til deg selv, eller til andre nyansatte i kommunen.

Kurset har en beregnet tid på 120 minutter og koster kr. 1499,-.

Eksamen

Dette er et kurs for deg som skal være eksamensadministrator på skolen. I løpet av kurset skal vi gå gjennom alt du trenger for å administrere og jobbe med eksamenstrekk, oppmelding og eksamensgrupper.

Kurset har en beregnet tid 30-60 minutter og koster kr 1199,-.

IST Saksflyt

Dette er et kurs for sentraladministrator i kommunen som skal benytte IST Saksflyt for opprettelse, distribusjon og innhenting av digitale skjemaer som samtykke og søknader mellom enhetene og foresatte.

Kurset har en beregnet tid på 120 minutter og koster kr 2499,-

IST Skoleplikt

Dette er et kurs for deg som er sentraladministrator i kommunen og som ønsker oversikt over alle i skolepliktig alder som ikke har en kommunal skoleinnskriving.

Kurset har en beregnet tid på 30 minutter og koster kr. 1199,-

Planlegge Neste Skoleår

Dette er et kurs for deg som skal forberede og klargjøre det skoleadministrative systemet for neste skoleår. I enkelte kommuner gjøres dette fra sentralt hold for skolene, men de aller fleste skoler har en lokaladministrator som utfører disse oppgavene. Dette kurset viser derfor prosessen fra en lokaladministrators side.

Kurset har en beregnet tid på mer enn 120 minutter og koster kr. 2499,-

IST IOP

Dette er et kurs for deg som skal være skoleadministrator i IST IOP. I løpet av kurset skal vi gå gjennom alt du trenger for å administrere og jobbe med individuelle opplæringsplaner i IST IOP.

Kurset har en beregnet tid på 30-60 minutter og koster kr. 1199,-

IST Valgmodul

Dette er et kurs for deg som skal tildele valgbare fag til elever. I løpet av kurset skal vi gå gjennom alt du trenger for å kunne benytte IST Valg som et nyttig arbeidsverktøy, enten om du ønsker å tilrettelegge for at elevene skal kunne foreta valg elektronisk eller som en metode for å tildele fag etter valg som er utført på en annen måte.

Kurset har en beregnet tid på 60-90 minutter og koster kr. 1599,-

IST Daglig Dialog

Dette er kurs for deg som skal jobbe med Daglig Dialog. I løpet av kurset skal vi gå gjennom alt du trenger for å kunne bruke Daglig Dialog i hverdagen for og ha oversikt over barna og ha en god kommunikasjon med foresatte. 

Kurset har en beregnet tid 60-90 minutter og koster kr.1599,-