VIGO

I samarbeid om de beste løsningene for våre brukere.

VIGO Brukerveiledning og infoskriv

Brukerforum 2024 arrangeres 22-23 oktober – hold av datoene!

IST utvikler og drifter IT-systemet VIGO på vegne av Novari Interkommunale Selskap (Novari IKS). Det er landets fylkeskommuner samt Oslo kommune som i fellesskap eier og finansierer utviklingen av systemet. Forvaltningen foretas av Novari IKS.

VIGO er blant annet et administrasjonsverktøy for ansatte i fylkesadministrasjonen for å administrere gjennomføring av elevenes eller lærlingens utdanning innen videregående opplæring. VIGO består av en nasjonal database med hovedverktøyet VIGO opplæring. 

I tillegg har vi flere webløsninger og apper som tilbys ulike brukergrupper:

VIGO OT

Administrasjonsverktøy for Oppfølgingstjenesten (http://ot.vigo.no/)

VIGO.no

 Søkeportal for søkere til videregående opplæring i skole og/eller bedrift. (vigo.no)

VIGO Bedrift

Administrasjonsverktøy for lærebedrifter, opplæringskontor og prøvenemnder i deres kommunikasjon med fylkene. Formidling og administrasjon av lærlinger for bedrifter og opplæringskontor. Fordeling og administrasjon av praktiske prøver for prøvenemndene (https://www.vigobedrift.no/vigobedrift/)

VIGO Skole

Administrasjonsverktøy for skoleadministrasjonen. Søkeroversikt, informasjon og statistikk. Oppfølging av yrkesfaglige elever. Opplastingsportal for grunnskoler (https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=Login)

VIGO Kodeverk

Nasjonal kodeverksdatabase for videregående opplæring og fagskolen (http://kodeverk.vigo.no/)

Lærlingtorget

Informasjonsportal for de som ønsker læreplass og bedrifter som ønsker lærlinger. (https://laerlingtorget.vigo.no/)

VIGO-portalen

Oversikt over applikasjonene Novari IKS forvalter innen VIGO-systemet

VIGO App for fagopplæring

App for lærlinger hvor de kan se sine lærekontrakter og prøver med resultat.

Våre kurs og seminar

Hvert år inviterer vi til samlinger for brukere i fylkeskommunene, hvor målet er faglig påfyll.

I 2023 ble et vellykket VIGO Brukerforum arrangert på Lilys Country Club på Kløfta for 150 påmeldte.

Brukerforum 2024 vil bli avholdt 22. og 23. oktober. Mer informasjon og lenke til påmelding kommer.

Kontakt oss

IST Norge har en avdeling med 10 ansatte som utvikler og drifter IT-systemet VIGO – lokalisert i våre kontorer i Stenersgate 8 i Oslo. 
For mer informasjon, ta kontakt med avdelingsleder.