VIGO

I samarbeid om de beste løsningene for våre brukere

IST utvikler og drifter IT-systemet VIGO på vegne av Vigo Interkommunale Selskap (Vigo IKS). Det er landets fylkeskommuner samt Oslo kommune som i fellesskap eier og finansierer utviklingen av systemet. Forvaltningen foretas av Vigo IKS.

VIGO er blant annet et administrasjonsverktøy for ansatte i fylkesadministrasjonen for å administrere gjennomføring av elevenes eller lærlingens utdanning innen videregående opplæring. VIGO består av en nasjonal database med hovedverktøyet VIGO opplæring. 

I tillegg har vi flere webløsninger og apper som tilbys ulike brukergrupper:

VIGO OT

Administrasjonsverktøy for Oppfølgingstjenesten (http://ot.vigo.no/)

VIGO.no

 Søkeportal for søkere til videregående opplæring i skole og/eller bedrift. (vigo.no)

VIGO Bedrift

Administrasjonsverktøy for lærebedrifter, opplæringskontor og prøvenemnder i deres kommunikasjon med fylkene. Formidling og administrasjon av lærlinger for bedrifter og opplæringskontor. Fordeling og administrasjon av praktiske prøver for prøvenemndene (https://www.vigobedrift.no/vigobedrift/)

VIGO Skole

Administrasjonsverktøy for skoleadministrasjonen. Søkeroversikt, informasjon og statistikk. Oppfølging av yrkesfaglige elever. Opplastingsportal for grunnskoler (https://www.vigo.no/vigor/servlet/main?cmd=Login)

VIGO Kodeverk

Nasjonal kodeverksdatabase for videregående opplæring og fagskolen (http://kodeverk.vigo.no/)

Lærlingtorget

Informasjonsportal for de som ønsker læreplass og bedrifter som ønsker lærlinger. (https://laerlingtorget.vigo.no/)

VIGO-portalen

Oversikt over applikasjonene Vigo IKS forvalter innen VIGO-systemet

VIGO App for fagopplæring

App for lærlinger hvor de kan se sine lærekontrakter og prøver med resultat.

Våre kurs og seminar

Hvert år inviterer vi til samlinger hvor målet er faglig påfyll.

I år arrangeres VIGO BrukerforumCountry Club på Kløfta for 150 påmeldte, tirsdag 31. oktober til onsdag 1. november.

Ønsker du mer informasjon eller å melde deg på, ta kontakt med

Kontakt oss

IST Norge har en avdeling med 10 ansatte som utvikler og drifter IT-systemet VIGO – lokalisert i våre kontorer i Stenersgate 8 i Oslo. 
For mer informasjon, ta kontakt med avdelingsleder.