Arkivering af IST Elevadministration (TEA)

Arkivloven foreskriver, at kommunerne skal arkivere bevaringsværdige data efter særlige retningslinjer. De fleste data i IST Elevadministration (TEA) er rubriceret som bevaringsværdige og er dermed omfattet af arkiverings-pligten.

I den forbindelse har vi brug for denne information fra jer.