IST Norge

Vi er her for fremtidens barnehage og skole

Hver eneste dag gjør våre løsninger og tjenester en forskjell for millioner av mennesker. Med enkle og smarte løsninger for administrasjon av barnehage, sfo og skole gjør vi hverdagen enklere for elever, foresatte, pedagoger og ledere.

Vi vet at tid ofte er en knapp ressurs, på skolen, SFO og i barnehagen. Det er mange deler som må spille sammen, mye informasjon som skal registreres og deles med ulike roller og personer. Det er på grunn av dette vi har utviklet smarte løsninger og tjenester for administrasjon, læring, timeplanlegging og kommunikasjon, tilpasset den moderne skolen. Løsninger som gir elever, foresatte, pedagoger og skoleledere de riktige verktøyene for å håndtere hverdagen på best mulig måte.

Vi tilbyr løsninger og tjenester gjennom vår komplette løsning for hele oppvekstsektoren – IST Everyday. Vi har alltid eleven og barnet i fokus slik at de til en hver tid kan lære seg mest mulig.

Artikler

Vil du med på kurs eller webinar?

Vi tilbyr kurs og webinarer, som har som mål å gjøre deg best mulig rustet til å få så mye ut av våre løsninger som mulig. For mer informasjon og påmelding, klikk deg inn på vår kurs- og opplæringsside, eller besøk vår webinarside.

Illustration

IST Everyday

IST Everyday er en kombinasjon av løsninger og tjenester for en enklere hverdag i skole og barnehage. Gjennom å kombinere funksjonalitet fra IST Administrasjon, IST Plan og Vurdering, IST Timeplan, EduCloud og SkoleID får du en helhetlig og fullt ut integrert løsning. IST Everyday finnes for virksomhetene barnehage og SFO, grunnskole, videregående skole og voksenopplæring.