Advisory board for IST Studie+

Advisory boardet består af ledelsesrepræsentanter fra forskellige skoletyper og geografi.

Formålet er at sikre et langsigtet strategiske fokus, så Studie+ i fremtiden forbliver relevant.

Advisory Boardets opgaver er således:

 • Prioritere, hvilke udfordringer Studie+ bør understøtte, så det også i fremtiden er en relevant løsning
 • Drøfte finansieringsmodeller ved helt nye investeringer
 • Drøfte relevante samarbejder med myndigheder og andre leverandører
 • Være skarp på, hvordan Studie+ kan understøtte skolernes styringsdagsorden
 • Sparring omkring nye initiativer herunder input fra andre fora.

IST sikrer indkaldelse, koordinering, mødeledelse og endelig prioritering af ønsker.

Gruppen mødes 1-2 gange årligt.

Advisory board består af følgende skolerepræsentanter (efteråret 2023):

 • Direktør Dorte Wang, Tietgen
 • Direktør Henrik Toft, College 360
 • Forstander Lars Møgelbjerg Andersen, Asmildkloster Landbrugsskole
 • Direktør Leif Rye Hauerslev, FGU Trekanten
 • Uddannelsesdirektør for HTX Rikke Palmgren, Tech College
 • Vicedirektør og uddannelseschef for HTX og EUX Thomas Ter-Borch, EUC Sjælland
 • Vicedirektør Birgitte Kastrup, EUC Syd
 • Vicedirektør Jacob Jersild, TEC
 • Direktør Jeppe Rosengård Poulsen, SOSU H
 • Direktør Jørgen Ravnsbæk, FGU Nordvest Sjælland
 • Direktør Niels Yde, Learnmark.
 • Direktør Bo Nørregaard Jensen, Viden Djurs
 • Direktør Rikke Christoffersen, Aalborg Handelsskole