Betingelser

Betingelser

Generelle afbestillingsbetingelser
Tilmelding til kurser o. lign. er bindende. Bliver du alligevel forhindret i at deltage, kan du overdrage din plads til en anden person. Eventuel afbestilling skal foregå skriftligt til IST, Gl. Marbjergvej 9, 4000 Roskilde eller mailes til kursus@ist.dk.

Afbestillingsbetingelser - Dagskurser
Ved afmelding senere end 1 uge før opkræves der halv kursusafgift.
Ved afmelding senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.
Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift ved afmelding til kurset.

Afbestillingsbetingelser - Skemaworkshop (2 dages internatkursus)
Ved afmelding senere end 2 uger før opkræves halv kursusafgift.
Ved afmelding senere end 4 døgn før opkræves hele kursusafgiften.
Er der venteliste, og vi kan besætte pladsen med en person fra ventelisten, vil der ikke blive opkrævet kursusafgift ved afmelding til kurset.

Afbestillingsbetingelser - Rent a chair (Skemalægning)
Ved afbestilling indtil 24 timer før (inden kl. 09:00 dagen i forvejen) er der ingen fakturering.
Ved afbestilling inden for 24 timer før workshoppen opkræves halvdelen af kursusafgift.
Ved udeblivelse uden besked faktureres hele kursusafgiften.

Afbestillingsbetingelser - Lukket kursus
Ved afbestilling senere end 1 uge før opkræves halv kursusafgift.
Ved afbestilling senere end 1 døgn før opkræves hele kursusafgiften.

Aflysningsregler
IST forbeholder sig ret til at aflyse udbudte kurser, såfremt kursets belægningsgrad er mindre en 50 pct.

Aflysning sker senest 10 dage før kursusafholdelsen og vil på hjemmesiden blive markeret med teksten "AFLYST".

Er du allerede tilmeldt kurset, vil du modtage en mail om aflysningen på den mailadresse, du har angivet ved tilmelding til kurset.

Sanne Køppen