Betingelser

Ung & Voksen

Kursusbetingelser for Ung & Voksen

Kurser / workshops med fysisk tilstedeværelse hos IST eller i lånte lokaler

Pris for kursus pr. deltager:

  • En dag: 2.200 kr.
  • To dage: 3.750 kr.
  • Halv dag: 1.100 kr.

Holdes et kursus på en skole, hvor flere skoler deltager, faktureres efter ovenstående model. Afholdende skole kan få dækket forplejningsudgifterne ved at sende faktura til med cc til .

Kurser/workshops rekvireret og skolespecifikt:

  • 15.000 kr. for et dagskursus (max. 7 timer)
  • 7.500 kr. for et halvdagskursus (max. 3 timer).

Er der 7 deltagere eller færre på et rekvireret kursus, faktureres med konsulenthonorar. Kurser med flere målgrupper eller flere konsulenter – pris efter aftale.

Transport faktureres med 2 timer á 600 kr. uanset afstand fra Svendborg.

Webinarer
Pris: 300 kr. pr. time pr. opkobling.

Rekvirerede kurser for lærere
Pris for en dag med 2 sessioner á 2-3 timer (skolens lærere deles op i 2 grupper): 15.000 kr. uanset antallet af lærere. Skolen sørger for lokale og forplejning.

Konsulentbistand
Pris: 1.200 kr. pr. påbegyndt time. Transport faktureres med 2 timer á 600 kr. uanset afstand fra Svendborg. Er der flere end 7 deltagere, faktureres det som et rekvireret kursus.

Konsulentbistand kan også aftales gennemført online, hvor emnet gør det muligt.

Er varigheden på 2 timer eller derunder, gennemføres konsulentbistanden i hovedreglen online. Pris: 600 kr. pr. time pr. opkobling.

Alle priser er eksklusive moms.

Ved afmelding senere end 1 uge før kursusafholdelse/webinar opkræves 50 %. Ved afmelding senere end 1 døgn før opkræves 100 %, medmindre der er personer på venteliste, som kan besætte pladsen. Afbud skal sendes skriftligt til .