Betingelser

Ung & Voksen

Kursusbetingelser for Ung & Voksen

Kurser / workshops med fysisk tilstedeværelse hos IST eller i lånte lokaler

Pris for kursus pr. deltager fra 1. januar 2024:

  • En dag: 2.400 kr.
  • To dage: 3.900 kr.
  • Halv dag: 1.300 kr.

Holdes et kursus i lånte lokaler på en skole, hvor flere skoler deltager, faktureres efter ovenstående model. Afholdende skole kan få dækket forplejningsudgifterne ved at sende faktura til med cc til .

Kurser/workshops rekvireret og skolespecifikt
  • 15.000 kr. for et dagskursus (max. 7 timer)
  • 7.500 kr. for et halvdagskursus (max. 3 timer).

Er der 7 deltagere eller færre på et rekvireret kursus, faktureres med konsulenthonorar.

Kurser med flere målgrupper eller flere konsulenter – pris efter aftale.

Transport faktureres med 2 timer á 600 kr. uanset afstand fra Svendborg.

Rekvirerede kurser for lærere

Pris for en dag med 2 sessioner á 2-3 timer (skolens lærere deles op i to grupper): 15.000 kr. uanset antallet af lærere. Skolen sørger for lokale og forplejning.

Webinarer

Webinarer udbydes i vores kursuskatalog. Det primære formål er uddybning af vejledninger og eller gennemgang af nye funktioner.

Pris: 400 kr. pr. time pr. opkobling.

Konsulentbistand – rekvireret

Pris: 1.200 kr. pr. påbegyndt time.

Transport faktureres med 2 timer á 600 kr. uanset afstand fra Svendborg. Er der flere end 7 deltagere, faktureres det som et rekvireret kursus.
Konsulentbistand kan også aftales gennemført online, hvor emnet gør det muligt.

Er varigheden på 2 timer eller derunder, gennemføres konsulentbistanden i hovedreglen online. Pris: 600 kr. pr. time pr. opkobling.

Introduktion til Studie+

2 intensive timer én til én på Teams med en konsulent fra Studie+ om et aftalt område.

Pris: 2.000 kr.

Alle priser er eksklusive moms.

Ved afmelding senere end 1 uge før kursusafholdelse/webinar opkræves 50 %. Ved afmelding senere end 1 døgn før opkræves 100 %, medmindre der er personer på venteliste, som kan besætte pladsen. Afbud skal sendes skriftligt til .