FLEX Vejledninger

Her finder du vejledninger til de forskellige faciliteter i FLEX.

Klik på nedenstående link for at læse vejledning:

Kom godt i gang med FLEX
Vejledning til direkte login
Vejledning til Planmodul i FLEX
Vejledning til flyt af data i FLEX
Vejledning til lokalebooking i Outlook
Vejledning til kalenderbegivenheder medarbejder i Outlook
Vejledning til UNTIS til FLEX
Vejledning til opsætning af skema til Exchange
Vejledning til FLEX-admin på Studie+
Vejledning til særlig skemalægning i FLEX (Easy)
Vejledning til skemalægning af ferie i FLEX (Easy)