This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
Produkt

Dagpleje Børn

Daglig kommunikation og registrering af dagplejebørn.

Helstøbt løsning til dagplejen

Dagpleje Børn er et online registrerings- og kommunikationsværktøj til dagplejeren og forældre til børn i dagplejen.

Forvaltningen kan sende nyheder ud på forvaltningsniveau om fx nye takster. Det er også muligt at oprette fora for både personaler internt i kommunen og for forældre, som kan lave aftaler på tværs.

Nem kommunikation med forældrene

Med Dagpleje Børn kan forældre nemt kommunikere med dagplejeren og følge med i barnets hverdag ved at læse nyheder, se ugens aktiviteter og billeder. 

Løsningen giver overblik over al information knyttet til barnet i dagplejen.

Dagplejeren får et overblik over, hvilke børn der har fri eller er syge, beskeder mellem forældre og personale og har altid adgang til opdaterede stamoplysninger på børnene – også gæstebørn.   

Kommunikation med forældre

Håndtering af syge- og feriemeldinger

Fremmøderegistrering

Forældreadgang til billedgallerier

Import fra IST’s og KMD’s Pladsanvisning

Relevante kurser og webinarer

Relevante nyheder