This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
Produkt

SFO Admin

 Nem administration og overførsel til Aula Administration.

Overfør data til Aula

Vil du kunne overføre SFO personale og SFO børn til Aulas komme-gå-system på en nem måde? Så er SFO Admin en forudsætning.  

SFO Admin er et værktøj, der kan modtage børn fra pladsanvisningen, placere dem i grupper og overføre grupperinger (afdelinger eller grupper) til Aula Administration.  

Med import fra pladsanvisningen er der styr på forældrebetaling, og om de korrekte børn er indskrevet eller udmeldt.  

I SFO Admin kan forældre eller personale oprette andre kontaktpersoner med webadgang til Aula, fx værger, plejeforældre eller bonusforældre.

Det er også muligt at oprette kaldenavne på børn og forældre med navne- og adressebeskyttelse.   

Mindre manuel vedligeholdelse

Med SFO Admin er det muligt at vedligeholde eller oprette nye medarbejdere, som skal tilknyttes en rolle fra rollekartoteket og overføres til Aula Administration med adgang til selvvalgte grupperinger.  

Ved valg af direkte indskrivning er den manuelle vedligeholdelse i SFO Admin minimal, blandt andet ved automatisk indskrivning af nye børn i IST Elev Administration (TEA), og når skoleåret rulles i systemet hvert år den 1. august.  

Opret personale

Tilknyt børn til grupper

Tildel kaldenavne

Tilknyt kontaktpersoner, fx værger

Al information overføres til Aula

Relevante kurser og webinarer

Relevante nyheder