This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Kundecenter
3FC5701B-8488-4289-A9EC-C8AC685D835E@1.00x Created with sketchtool.
Grundskole
Grundskole

Vi efterlever kravene om tilgængelighed

Publiceret 15 januar 2021

Vi er kommet i mål med efterlevelsen af kravene om tilgængelighed (WCAG 2.1) i de af vores løsninger, som henvender sig til forældre. Det drejer sig om Tabulex Forældre, Karaktergodkendelse og Webindskrivning.

Efterlevelsen betyder, at løsningerne kan anvendes af alle brugere, trods funktionsnedsættelser, blandt andet blinde, døve og mennesker med begrænset bevægelighed. Disse brugere har nu mulighed for at få læst teksten op og for at kunne tabbe sig igennem indholdet.

Du finder erklæringerne fra Digitaliseringsstyrelsen her.