Vil du have besøg af en konsulent-nisse?

book os til et besøg

Vi tilbyder igen i år at sende en konsulent ud til jer i 3 timer for en helt særlig jule-pris. De tre timer kan bruges til det, du finder mest nødvendigt – det kan fx være:

  • En ’servicegennemgang’ af jeres Tjenestetid (Trio)
  • Tilretning af skemaer til andet halvår
  • Vejledning i brug af Vikar Basis
  • Afregning af løn og ekstraopgaver via Tjenestetid
  • Præsentation af Præsteret arbejdstid i Trio+.

På Harboøre Skole og Børnecenter har vi de sidste 3 år benyttet os af nissetilbuddet og haft besøg af kompetente konsulenter. Hver gang har vi fra skolestart til december samlet lidt problematikker/udfordringer, som vi har drøftet med konsulenten, fået gode råd og vejledning og efterfølgende integreret i vores daglige drift. Det har bl.a. handlet om Vikar Basis, pædagoger i Tjenestetid og generel gennemsyn af Tjenestetid.

Der er ingen tvivl om, at det har medvirket til en bedre drift og en større fortrolighed med brugen af Tjenestetid.

Boris Loftager
Leder af Harboøre Skole og Børnecenter
Harboøre Skole og Børnecenter

Sådan booker du os

Igen i år tilbyder vi også ’besøget’ online, hvis I foretrækker det.

Tilbuddet gælder for et 3 timers konsulentbesøg for op til 4 personer. I kan få besøg til den særlige julepris fra d. 15. november og frem til og med d. 14. januar 2022.

For at få glæde af vores særlige julepris, skal du booke besøget senest d. 10. december.

Vil du høre mere? Skriv til os på .

kursus i vikar basis

I er mange, der har efterspurgt kursus i Vikar Basis, og dette har vi nu oprettet som webinarer i to dele.

Del 1 er for dig, der skal vikardække, mens del 2 er en overbygning til del 1, hvor efterbehandling og lønafregning vil blive gennemgået.

Du skal altså helst have deltaget i del 1 for at kunne deltage i del 2. Dog kan du godt nøjes med at deltage i del 2, hvis du har god erfaring med vikardækningen i programmet.

Du kan læse mere om indholdet på kurserne og tilmelde dig på vores hjemmeside her: