This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt
Lærer

Å utvikle tilgjengelige løsninger for alle

Publisert 23 september 2020


Fra september 2020 må et nytt europeisk tilgjengelighetsdirektiv følges. Loven er opprettet for å øke den digitale tilgjengeligheten for alle brukere. Offentlige nettsider og applikasjoner fra myndigheter, kommuner og leverandører av offentlige tjenester påvirkes av loven For IST sin del betyr dette å utvikle tilgjengelige løsninger for alle, uavhengig hvilken funksjonsevne du har.

Ifølge statistikken har rundt 10-20% av brukerne en eller annen form for funksjonshemming, som f.eks. svaksynt, fargeblindhet, lese- og skrivevansker. Enkle endringer i apper eller på nettsteder kan derfor ha stor innvirkning, og ved å følge EU 2016/2102 vil flere få tilgang til og forstå produkter, tjenester og informasjon. 

Den nye loven – (EU) 2016/2102 – inneholder 78 kriterier for å gjøre innhold på nettet tilgjengelig, brukbart, forståelig og robust for alle brukere. Alle offentlige nettsider og applikasjoner fra myndigheter, kommuner og leverandører av offentlige tjenester i Europa er berørt av loven.  

Den nye tilgjengelighetsloven innebærer blant annet at krav til alternativ tekst (skriftlig beskrivelse av bilder og grafiske elementer), store klikkflater/knapper og tilstrekkelig kontrast mellom skrift og bakgrunnsfarge må oppfylles i produktene og tjenestene. Innholdet skal presenteres på en måte som er enkel og lett forståelig. Leverandøren må også sørge for at de støtter forskjellige verktøy som hjelper folk å bruke datamaskiner, som f.eks. skjermleser for blinde og svaksynte.

Kompatibel og brukervennlig 

Som et ledende EdTech-selskap streber vi etter å fremme digitale inkluderende læringsmiljøer. Digital inkludering sikrer at fordelene med digital teknologi kan deles av flertallet av mennesker.   

Her blir tilgjengelighet en viktig del av produktutviklingen vår. Vi utdanner designere og testere om beste praksis, og vi bruker verktøy for automatisert testing. Vi jobber aktivt med å bli kompatible og brukervennlige, og vi vil fortsette å gjøre det – både for eksisterende og nye produkter. 

En bærekraftig tilnærming 

Å tilby tilgjengelige og inkluderende produkter er også en del av hvordan vi bidrar til FNs bærekraftsmål på IST. Her mål 4: Kvalitetsutdanning fremmes ved å eliminere diskriminering innen utdanning. Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur fremmes gjennom universell tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Tilgjengelighet for ulike brukere gir også like muligheter og reduserer dermed diskriminering, som refererer til mål 10: Reduserte ulikheter. 

Vil du vite hvordan det er å jobbe som UX-designer hos IST? Hør historien fra Anna og Ester, UX-designere som sammen utvikler den fremtidige læringsplattformen