Artikler

  • foresattappenGrunnskoleIST Groupist norgekommunikasjonledelseSFO Remove filtering
barnehagebarnehage/SFOgrunnskoleSFOvideregående skoleVIGOvoksenopplæringforesattappenGrunnskoleIST Groupist norgekommunikasjonledelseSFO Remove filtering

Harstad velger IST Everyday for alle kommunens skoler

Vi er stolte og glade over at Harstad kommune velger IST som leverandør på skoleadministrativt system.  Gjennom en anbudskonkurranse utlyst høsten 2022 ønsket Harstad kommune å finne en fremtidsrettet, tilgjengelig og brukervennlig teknisk administrasjonsløsning. Dette skulle bidra til større sikkerhet, økt kvalitet på tjenestene og mer effektiv drift. I tillegg ønsket de et system som skulle […]

Administrator
Foresatt
Lærer
2023-03-09

Bærekraftsarbeid i et IT-selskap. 3 tips for å lykkes.

Av Elisabeth Wandel, Sustainability Manager i IST. Som Sustainability Manager hos IST får jeg ofte spørsmål om hvordan et IT-selskap jobber med bærekraft? Når det gjelder digitalisering er det mange fordeler i forbindelse med bærekraftsagendaen. Fra et miljøperspektiv inkluderer dette å redusere mengden papirbruk, fysisk lagring for arkivering av dokumenter og unngå reiser gjennom nettmøter. […]

Administrator
Foresatt
Lærer
2023-03-02

Pressemelding: IST styrker konsernledelsen

Håkan Furevik og Mikael Wahlberg er i fellesskap tildelt rollen som administrerende direktør i IST-konsernet. Den svenske og norske virksomheten skal fremover drives i felleskap, med mål om å styrke markedsposisjonen ytterligere. Ole-Christian Braathen blir operativt ansvarlig for driften i Norge, i rollen som Country Manager. Håkan Furevik vil være ansvarlig for den konsernovergripende operative ledelsen […]

Administrator
Foresatt
Lærer
2022-09-23