This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt
Lærer

Bærekraftsarbeid i et IT-selskap. 3 tips for å lykkes.

Publisert 2 mars 2023


Av Elisabeth Wandel, Sustainability Manager i IST.

Som Sustainability Manager hos IST får jeg ofte spørsmål om hvordan et IT-selskap jobber med bærekraft?

Når det gjelder digitalisering er det mange fordeler i forbindelse med bærekraftsagendaen. Fra et miljøperspektiv inkluderer dette å redusere mengden papirbruk, fysisk lagring for arkivering av dokumenter og unngå reiser gjennom nettmøter. I tillegg kan digitale teknologier gjøre arbeidsmåtene våre mer effektive og spare tid og ressurser som kan brukes andre steder. Tilgang til pålitelige data kan også gi oversikt over aktiviteter og informere beslutningstaking.

Det er også en vesentlig påvirkning ved bruk av internett, sending av e-post og lagring av digitale filer i «skyen» som vi ofte ikke er klar over. Internett slipper ut mer globale klimagassutslipp (3,8 %) enn internasjonal flytrafikk (2,5 %) (1). Med mindre enn 20 % av elektronisk avfall som resirkuleres globalt (1), er det også et behov for å fokusere på gjenbruk og resirkulering av elektronikk for å redusere antallet råvarer inkludert metall, plast og mineraler som trengs for å lage enhetene våre. Når det gjelder å utvikle digitale løsninger, har bedrifter også et ansvar for å beskytte dataene til brukerne sine og håndtere data på en etisk måte. I tillegg til dette er brukervennlighet og digital tilgjengelighet avgjørende for å sikre at fordelene med teknologi når alle brukere, inkludert de som er mindre teknologikyndige og de med funksjonshemming.

Hvordan IST arbeider med bærekraftsmålene

Hos IST har vi kartlagt hvordan virksomheten vår bidrar til relevante bærekraftsmål. Dette hjelper oss med å styre bærekraftsarbeidet vårt. Vi har holdt en serie workshops med våre produkteiere, programvareutviklere og sentrale interne interessenter. Dette for å kunne kople deres ekspertkunnskap om produktene våre med hvordan IST kan bidra til å gjøre en forskjell for våre kunder og planeten. I tillegg til dette har vi et bærekraftsforum, som består av representanter fra ulike deler av virksomheten som støtter opp med kunnskapsdeling og implementering av lokale tiltak.

3 tips til hvordan jobbe mer fokusert med bærekraft i et IT-selskap

Basert på min erfaring som Sustainability Manager vil jeg trekke frem følgende 3 områder:

Tips 1

Definer målene for bærekraftig utvikling.  

Definer målene for bærekraftig utvikling som er mest relevante for kjernevirksomheten til din bedrift. Dette er området som selskapet har størst innflytelse over og dermed bli mer bærekraftige innenfor virksomheten og for kundene.

Hos IST bidrar produktene våre mest til SDG 4 ved å støtte effektiv digital administrasjon fra barnehager til voksenopplæring. Våre verktøy hjelper til med å håndtere skole- og barnehagerelaterte data som gir oversikt over skolen og barnehagens aktiviteter. Dette kan benyttes videre i andre læringsplattformer.

Tips 2

Systematiser bærekraftarbeidet ditt

Systematiser bærekraftarbeidet ditt. Etabler repeterbare prosesser og rutiner for planlegging, handling og oppfølging av fremdrift for å sikre kontinuerlig forbedring.

For å hjelpe til med å måle og iverksette meningsfulle tiltak har IST etablert et miljøstyringssystem i henhold til ISO14001. Vårt årlige karbonfotavtrykk viser at våre nest største utslipp etter bilreiser, kommer fra kjøp av våre dataservere (2). Konkrete handlinger vi har gjort inkluderer flere nettbaserte kundemøter og webinarer. Vi har også fokusert på å optimalisere datalagringen vår ved å slette unødvendig data. Når det gjelder dataserverne våre, holder disse til i hoveddatasenteret vårt som kjøres på 100 % fornybar energi og resirkuleres ved slutten av levetiden. Dette er i henhold til direktivet Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Tips 3

Forbedre tilgjengeligheten av pålitelige data 

Forbedre tilgjengeligheten av pålitelige data for å støtte digitale transformasjoner på tvers av sektorer i samfunnet – gå bort fra siloer mot interoperabilitet mellom digitale systemer for å møte komplekse samfunnsutfordringer (3).

I IST utvikler vi produkter som kan integreres med andre deler av utdanningsøkosystemet via moderne grensesnitt og dataoverføringer. Skoler og kommuner kan hente ut data for å sikre at man har oppdatert informasjon fra offentlig registre.  Det er viktig for IST å styrke bevisstheten og kompetansen rundt informasjonssikkerhet i vår organisasjon. Dette for å sikre at data håndteres ansvarlig og sikkert blant alle våre ansatte og våre samarbeidspartnere.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft i IST?

Ta kontakt!

  1. UNEP (2021). The Growing Footprint of Digitalization.
    http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/37439/FB027.pdf
  2. To calculate the annual footprints and end of life emissions of Dell servers that we purchase. We assume that a data server has a lifespan of 5 years. Dell (2019). PowerEdge C6420.
    http://i.dell.com/sites/csdocuments/CorpComm_Docs/en/carbon-footprint-poweredge-c6420.pdf
  3. Danish Standard (2021). Guide to Sustainable Digital Transformation. Guide «Bæredygtig, digital omstilling» – Dansk Standard (ds.dk)