This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Elev
Foresatt
Lærer

Earth Week: En uke dedikert bærekraft

Publisert 22 mars 2021


Vi har bestemt oss! Vi ønsker å bli en mer bærekraftig Edtech-leverandør. Derfor legger vi denne uken ekstra fokus på bærekraft og miljøbevissthet, inspirert av Växjö kommunes (hvor ISTs hovedkontor ligger) initiativ Earth Week. 

I anledning den globale Earth Hour på lørdag, følger vi i Växjö kommues fotspor og legger ekstra vekt på bærekraftige tiltak i disse dager. Vi ønsker å spre bevissthet om bærekraft både internt blant våre ansatte, men også eksternt blant våre kunder og brukere. Vi må alle gjøre bærekraftige tiltak, og vi jobber hardt for å leve opp til vår forpliktelse om å bli en mer bærekraftig virksomhet. 

Hva betyr bærekraft for oss? 

For oss er ikke bærekraft et eget tema. Det er en måte å drive virksomheten på. Vi jobber for å iverksette bærekraftige tiltak sammen med alle ansatte på flere forskjellige nivåer, for å minimere miljøpåvirkningen og bli så nær karbondioksid nøytral som mulig i 2021. For å nå dette ambisiøse målet, må vi fremover  ta dette ansvaret i felleskap.  

Vår bærekraftsstrategi styres av FNs mål for bærekraftig utvikling. Vi jobber aktivt med målene på ulike nivå, både samlet for hele selskapet og gjennom lokale initiativer. Vi streber etter å kople sammen kjernevirksomheten vår, karbonavtrykket, produktutviklingen og bærekraftsagendaen for 2030.  

Barn som ligger i en ring på gräset och kisar upp mot himlen.

Bærekraft integrert i vårt ledelsessystem  

Ledelsessystemet vårt er en viktig del av vårt strategiske arbeid med FNs mål for bærekraftig utvikling. Vi setter nye forretningsmål for å måle fremdriften vår og for å kontinuerlig forbedre bærekraftsinitiativene i organisasjonen. 

For å veilede oss videre i dette arbeidet har vi en egen ekspertgruppe for bærekraft. Sammen jobber de aktivt for å spre bevissthet og inspirasjon i organisasjonen. Med en representant fra hvert land deler de kunnskap og ideer i gruppen sin og sørger for at kunnskap og bevissthet spres blant alle våre ansatte. 

Å gjøre bærekraftige tiltak! 

Tre konkrete bærekraftstiltak vi nylig har implementert: 

Men vi ønsker å bli enda bedre! For å minimere den totale klimapåvirkningen evaluerer vi kontinuerlig vår måte å handle på. Sammen med ansatte, leverandører og kunder kan vi gjøre en forskjell! For brukerne våre, for planeten og for fremtidige generasjoner.