This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Elev
Lærer

IST – ekspert på videregående skole

Publisert 22 mai 2019


Rett rapport til rett tid

Skoleadministrasjon blir enkelt og lettvint for Trøndelag fylkeskommune. Aller viktigst for skoleeieren er at det blir enkelt å rapportere rett. Dette får vi til, ettersom vi er ekspert på videregående skole.

Fra 1. august går Trøndelag fylkeskommune over til IST Everyday for alle sine 32 videregående skoler.

Velger IST til alle videregående skoler

Trøndelag fylkeskommune implementerer nå det nye skoleadministrasjonssystemet, og vil dermed nyte godt av både mindre tid til administrasjon og mer og bedre kommunikasjon mellom ansatte, lærere og foresatte:

– Jo mer tid vi kan frigjøre for lærerne og skoleledere desto bedre, poengterer Anders Bjøru i Trøndelag fylkeskommune og slår fast: 

– Vi har allerede kjørt grunnkurs for alle skolene, og de ansatte er kjempefornøyde over at administrasjon nå blir så enkelt og lettvint.

– Det viktigste er at systemet gir skoleeier oversikt slik at vi kan rapportere rett videre. 

Anders Bjøru, Trøndelag fylkeskommune

Frigjør tid til pedagogisk ledelse

– Hva vil dere spare på dette?
– Det er alt for tidlig å tallfeste hva vi sparer. Men vi ser allerede at vi kan bruke ressurser på en helt annen måte. Dette vil helt klart frigjøre mye tid til pedagogisk ledelse ute på skolene. Det går mye mindre tid til administrasjon, og det er jo virkelig det vi ønsker. Dette er ikke et sparetiltak, det er et effektiviseringstiltak.

Kristiansand kommune er også fornøyde med valget av IST Everyday for grunnskolen, barnehagene og SFO.

– Systemet er helt kritisk for drifta

Anders Bjøru poengterer at systemet er helt avgjørende for driften av de videregående skolene i fylket. En ting er løsningen for fraværet. Det har store konsekvenser for de nær 20 000 elevene at dette er helt korrekt. Systemet for vurdering er kjempeviktig og systemet for timeplaner, likeså.

– Alt dette har systemet veldig god støtte for, forteller Bjøru, og legger til: 

– Det aller viktigste for oss som skoleeiere er at det er et system som gir oss oversikt slik at vi kan rapportere rett videre.

– IST er veldig lydhøre når vi kommer med innspill og vi får være med å påvirke hvordan løsningen skal bli.

Anders Bjøru, Trøndelag fylkeskommune

IST kjenner skolehverdagen

Seksjonslederen for analyse og digitalisering i Trøndelag fylkeskommune er spesielt fornøyd med dialogen med IST: 

– Det har vært takknemlig å jobbe med et firma som vet hva systemet skal brukes til og som kjenner skolehverdagen godt. IST er veldig lydhøre når vi kommer med innspill, og vi får være med å påvirke hvordan løsningen skal bli, sier Anders Bjøru i Trøndelag fylkeskommune.

Les mer om mulighetene i IST Everyday