IST webbinarium arkiv

Webbinarium 29 maj

Presentation av AI-Utbildning för skolor och kommuner samt senaste nytt från GY25, maj 2024

Missade du webbinariet eller vill se det igen?

FRÅGOR & SVAR

Webbinarium 29 maj 2024

Ska användaren inte själv importera bokmärket? Utan de dyker upp när man delar? Och är det bara 5 bokmärken per analys, oavsett om man har olika målgrupper som använder samma analys?

Ja det är korrekt uppfattat. För att inte riskera prestandan börjar vi med fem delade bokmärken per Analysapplikation. T. ex. kan man då skapa fem gemensamma bokmärken för Analys GR.

Har ni ett exakt releasedatum för bokmärkena?

Inget exakt datum, men vecka 22 eller senast vecka 23 finns de tillgängliga för FSK/FTH, GR och GY-analyserna.

Vad händer med bokmärkena när det är en uppdatering, ligger de kvar då?

Bokmärken ska ligga kvar när vi gör uppdateringar. I undantagsfall görs större strukturella uppdateringar. Då kan det vara så att bokmärken inte fungerar och då försvinner. Detta är svårt att göra något åt och vi hoppas att nya funktionen med gemensamma bokmärken ska minska besväret för er användare. Om ett bokmärke skulle försvinna räcker det med att en användare nu skapar och delar detta bokmärke.

IST har sedan start av analysen lovat att göra bokmärken för rapporter som alla skolor använder. Kommer det att komma?? Tex, hur många F betyg har satts.

Eftersom olika kommuner kommer ha olika behov av dessa rapporter löser vi nu detta med nya funktionen med gemensamma bokmärken. En Analys-expert i kommunen kan skapa de filter som är aktuella och sedan dela det bokmärket.

Finns det någon plan på att framöver kunna kombinera data från olika analyser? Till exempel kunna jämföra omdömen från IST Lärande Analys med frånvaro i IST Administration Analys.

Diskussioner finns, men det är inget spikat och det finns inget planerat jobb kring detta i dagsläget.

Det har varit önskemål att vissa av de betygsrapporter som fanns i Extens även skulle finnas i Analys.

Se tidigare svar.

FRÅGOR & SVAR

Webbinarium 24 april 2024

IM har ju inte obligatoriska nationella prov, så hur kommer det att fungera när de blir digitala?

Man kommer att ha möjlighet att registrera de undervisningsgrupper som ska genomföra provet. Dessutom kommer det vara möjligt att i efterhand redigera och ta bort eller lägga till elever.

Är det något som vi som behöver förbereda inför GY25?

Det kommer mer information före sommaren. Det enda som ni som kunder själva kommer att behöva lägga till i systemet är några rubriker och schabloner. IST kommer att leverera nya program med inriktningar samt alla nya ämnen och ämnesnivåer till respektive register.

Det behöver gå att sortera ut eller sortera grupper efter start- och slutdatum. Det går ju inte idag.

Vi tar detta med oss till framtida utvecklingsönskemål.

På VUX kan nu lärarna skriva ut betygskataloger själva. Hur ska jag som låser betyget kunna jobba utifrån detta? Jag kan alltså inte längre låsa betygen för elever samtidigt. Måste knappa in varje pnr på en och en.

Det är inget ändrat i flödet för utskrifter av betygskataloger och låsning av betyg. Det är fortfarande möjligt att låsa betyg antingen via Kursdeltagare – Betyg eller per elev via Elevkort – Betyg, fliken Betyg, på samma sätt som tidigare.

Vad händer med dokumenten för skyddade elever om skyddet hävs och eleven blir öppen?

Detta hanteras redan idag i Skyddade Personer. Den som tar bort skyddet får en möjlighet att bestämma vad som ska hända med arkiverade betygsdokument med både alias-uppgifter och riktiga personuppgifter.

Kommer det gå att scrolla hela Förhandsgranskning av betygskatalog, så man ser betygssignerare?

Det finns ingen förhandsgranskning av betygskatalog.

Det behöver gå att sortera ut eller sortera grupper efter start- och slutdatum. Det går ju inte idag.

Levererat i version 2024.4

Önskemål om att ta bort klockslaget 23:59 när man lagt in betygsperiod alternativt att vi själva kan registrera klockslag.

Om en betygsperiod slutar 4 juni kan betyg registreras till och med det datumet fram till midnatt.

Så även om man ändrar slutdatum på en undervisningsgrupp (GY) till tex 6 juni, så kan läraren registrera betyg efter slutdatumet?

En lärare kan registrera betyg upp till 4 veckor efter gruppens slutdatum.

Hur man gör betygen på Individuella programmet, Anpassade gymnasiet.

Ämnesområden som man läser på Individuellt program i anpassade gymnasieskolan betygsätts inte. Om en elev däremot har ett anpassat program och läser en kurs från ett nationellt program ska det betygsättas på samma sätt som för elever på nationellt program i anpassad gymnasieskola.

FRÅGOR & SVAR

Webbinarium 20 mars 2024

Hur blir det med elever som inte är i grupp för att de har anpassad studiegång, kommer de tillbaka in i grupp om man använder den knappen Placera? För det ska dom ju inte.

Knappen Placera elever kontrollerar om det finns elever som saknar en grupplacering i ämnet/kursen. Om det endast finns en möjlig grupp att välja utifrån kombinationen av ämne/kurs och klass, tilldelas eleven ett gruppmedlemskap i gruppen. Ingen hänsyn tas till om eleven har anpassad studiegång i ämnet under hela året eller delar av året

Vad kommer att genereras rakt in i IST genom uppdateringar och vad behöver varje skola mata in för hand?

IST kommer informera om uppdaterad funktionalitet med anledning av Gy25 efterhand.

Är det något som vi som behöver förbereda inför GY25?

IST kommer informera om uppdaterad funktionalitet med anledning av Gy25 efterhand.

Hej, jag undrar om de klasser som har påbörjat sina gymnasiestudier med nuvarande bedömningssystem kommer ha möjlighet att läsa kvarstående kurser utifrån ämnesbetygens kriterier?

IST kommer följa Skolverkets riktlinjer kring hur dessa elever ska hanteras. Läs mer på Skolverkets hemsida.

Det visades *** och ett namn, är det aliasnamnet som visas?

Det stämmer, vi visar *** istället för att visa de skyddade uppgifterna, men detta görs enbart fram tills barnet blivit hanterat i Skyddade-modulen och fått aliasuppgifter.

Varför kan man inte säga upp fritidsplatsen i appen när det går att ansöka om fritids där?

Det går inte att ansöka om – eller säga upp fritidshem i appen. Detta görs i tjänsten för vårdnadshavare på webben.

Varför försvinner inte ettan vid chatten när man öppnat chatten? Så inte fler går in och börjar svara på samma chatt.

Om en ny person går in på sidan eller om du går in igen så ska ettan försvinna.

Hur kan man på bästa sätt lösa att fritids får in tiderna för v 32 och 33 när barnen går över från förskola till fritids?

Det här är en fråga som vi tittar på en bättre lösning till i detta nu. I dagsläget är den enda lösningen som vi kan ge att man delar upp sommaren i en sommarperiod innan v 32-33 samt ett likadant temporärt schema för v 32-33. Dock kan man inte skicka ut det senare schemat förrän barnen blivit placerade på fritids.

Webbinarium 28 februari 2024

Varför kan man ändra nuvarande läsårs timmar i Planera nytt skolår?

Man kan inte ändra det manuellt i timplanen men funktionen ”Jämför” är lika oavsett om man arbetar i ”Administration”, nuvarande läsår, eller i”Planera nytt läsår”

Det går inte att ta bort Elevens val från startår som redan har haft EV under tidigare år? Verkar som om man måste ta bort timmarna för framtida årskurser EV från HT-24 och framåt?

Ja det är riktigt. Eftersom ämnet har förekommit och använts måsta man manuellt ta bort timmarna i kommande läsår.

Finns det något behov av stadieindelad timplan inför nytt läsår och tjänsteplanering? Timplan per årskurs summerar problemfritt om man håller reda på Max o min timmar på sidan om.

Det är en smaksak om man vill använda delsummor för de olika stadierna eller inte. OBS! Om man tar bort dem och lägger till dem igen försvinner innehållet och man får Jämföra med central timplan igen.

Varför finns inte central timplan för anpassad grundskola? Är det tänkt att komma? Vore bra.

Det vore naturligtvis bra. Det är en fråga om prioritering som ställts mot andra funktioner.

Ja, jag ska kopiera klasser som är årsblandade och undrar vad man behöver tänka på, det gäller AG7-9.

Årskursblandade klasser kan inte ”flyttas upp”. De måste skapas år för år.

Antar att jag som är på gymnasiet har lika nytta av webbinariet, eller skiljer det sig åt mycket?

Kopiera innevarande läsår är i princip lika för de olika skolformerna.

Kommer det en uppdaterad, komplett, manual på ”Planera nytt skolår”?

Vi ska undersöka det.

Ni nämnde något om att samla in information från lärare. Kan man samla in information i kartläggningen som man sedan kan sammanställa i utredningen?

Ja, man kan antingen koppla en lärare i ett ärende så hen kan skriva i kartläggning. Eller så skapar man en en delad anteckning där läraren kan dokumentera och ansvarig personal i ärendet kan ta del av och lägga in summering eller delar av lärarens anteckning.

Kan man ha möten med vh, lärare, kurator osv? Dvs både chattar och videosamtal?

Nej, vi har ingen video/chat/mötesfunktion. Däremot kan man använda Anteckningsmodulen för säker hantering av mötesanteckningar.

Kommer det att finnas möjlighet för Skolsköterskor att journalföra i IST-Elevhälsa?

Nej, vi har inte den medicinska journalen utan denna produkt hanterar det psykosociala och pedagogiska arbetet för elevhälsan.

Det är samma med ÅP också? Ingen koppling till Lärande?

I dagsläget finns det ingen koppling till Lärande.

FRÅGOR & SVAR

Webbinarium 24 januari 2024

Vilken behörighet krävs för befolkningsanalysen?

Befolkningsanalysen är ett tillval, inget som ingår i bas. Tillgång till befolkningsanalysen ges via modulen ”Befolkningsanalys”.

Observera att om man har behörighet att se Befolkningsanalysen i IST Administration så ser man alltid allt. Det finns alltså ingen behörighet kopplat till enhet eller organisationsträdet. 

Valhantering: här skulle man vilja att eleverna även kan välja mellan trä- eller textilslöjd. Kan man lösa det på något sätt. Gäller åk 7-9.

Eftersom att det inte är två olika ämnen ska man inte lägga upp det i timplanen. Däremot kan man genomföra ett fritt val mellan textil/trä och metall. Resultatet kan man sedan använda vid gruppindelning i de olika slöjdgrupper.

Valhantering: Kan man som admin se elevens vy för att säkerställa att jag gjort rätt?

Det går tyvärr inte men vyn för eleven ser likadan ut för varje val och det som man ska tänka på är att skriva till eleven under ”Beskrivning”.

I Valhanteringen får jag bara upp alternativen ’Fritext’ och ’Poängstyrt val byggt på kurspaket’, inte Individuellt val, Inriktningsval m.fl.

Om man lägger upp ett val på en högre nivå än skolenhet är det enbart dessa alternativ som finns.
Alla val av kurser eller paket av kurser kan stöttas upp med alternativet ”Poängstyrt val byggt på kurspaket” Det förutsätter förstås att man byggt upp kurspaket i den centrala timplanen.
Inriktningsval kan enbart sättas upp på skolenhetsnivå.

Frågor kring valhanteringen: Jag saknar en fiktiv elev för att se samma som eleverna ser, finns det någon lösning på det?

Om kommunen har testmiljö, som är en spegling av produktionen, kan man lägga upp sig själv där som elev och på så sätt se hur det ser ut för en elev. Annars finns inte den möjligheten.

Borde inte vårdnadshavarna välja språk för eleverna?

Vi har inte stöd för VH:s delaktighet i valet i nuvarande lösning. Därför är det många som använder en blankett utanför systemet med VH:s underskrift och sedan matar in deras val som administratör för smidig hantering.

Kan man koppla kurs/ett ämne till val?

Förtydliga gärna frågan och skicka till supporten. Ange Webbinarium 24/1 så ska vi återkomma med svar.

Kan man söka ut vilka elever som inte gjort ett aktivt val?

Ja, det finns en knapp ”Status” som visar hur många av de inblandade som gjort/inte gjort valet.
Går man in under fliken gjorda val går det att filtrera fram vilka som gjort/inte gjort valet.

Om man väljer en inriktning, följer automatiskt kurser knutna till inriktningen ut på studieplanen då?

När eleverna valt och man slutfört valet exporterar man resultatet vilket innebär att eleverna får inriktningen i sin studieplan precis på samma sätt som om man manuellt på en elev lägger till den. Alla obligatoriska kurser med tillhörande rubriker i timplanen för den inriktningen hamnar på respektive elev.

Vårdnadshavarna måste signera språkval? Hur blir det?

Vi har inte stöd för VH:s delaktighet i valet i nuvarande lösning. Därför är det många som använder en blankett utanför systemet med VH:s underskrift och sedan matar in deras val som administratör för smidig hantering.

Istället för pappersblankett kan vi erbjuda IST Formulär, där man kan hantera att utskick till alla VH så att VH loggar in med BankID och gör val. Dock måste man även här hantera nästa steg manuellt. Det ersätter/digitaliserar i dagsläget ”bara” pappersblanketten.

Om eleven valt inriktning, kommer då olika programfördjupningar att kopplas till det valet, eller kommer eleven även se PF-val för andra inriktningar?

Om man först genomför inriktningsvalet kan kan sätta upp ett val av programfördjupningskurser för en inriktning och sedan bland elever under fliken ”Gjorda val” undanta de elever som går ”fel” inriktning och på så sätt styra valet till elever från en specifik inriktning. Din fråga föranleder att ta med detta i manualen.

Kan man få statistik på hur många lektioner som har vikarie?

Det finns en sida där man ser alla vikariat per vecka eller per månad.

Är vikarieanskaffning en egen modul i WU?

Ja det är det. Det är möjligt att testa denna modul utan kostnad i några månader. Hör av er till supporten eller kundansvarig på IST.

Finns det en valmodul för ex IND-val och valbara kurser liknande den i Extens i IST-administration?

Ja valhanteringen i IST Administration löser valen för inriktning, individuella val, programfördjupning och språkval men funktionaliteten är inte den samma. Enklare att hantera men begränsningar i vissa möjligheter att finjustera vad elverna får tillgång till att välja.

Kommer ni att ha motsvarande webinar för gymnasiets timplaner och planera nytt skolår som ni erbjuder för grundskolan 28 februari?

Vi kommer att gå igenom grundskolans timplan eftersom det nu beslutats om förändringar där.
Genomgången av ”Kopiera innevarande skolår” är fristående och gäller både grundskola, gymnasieskola och de anpassade skolformerna.

FRÅGOR & SVAR

Webbinarium 20 december 2023

Finns webbinariet tillgängligt att se i efterhand?

Kommer även lärare på Gymnasiet att själva kunna skriva ut sina betygskataloger? Eller det är bara tänkt för vuxenutbildningen?

Detta avser i dagsläget lärare kopplat till VUX.

Jag skulle önska att ni talar om när det gäller nyheter, om de kommer ingå i en befintlig modul eller om det är en tilläggstjänst.

Vi tar med oss detta och kommer vara tydligare med vilken modul uppdateringsinformationen handlar om.

Jag har tidigare fått preliminärt att det ska komma en tjänst med inspelade utbildningar, troligtvis klar januari 2024.

Under 2024 kommer vi att erbjuda e-kurser för att lära känna produkterna och få tips på hur du enklast jobbar med dem. Dessa e-kurser kan exempelvis genomföras av helt nya användare eller av befintliga för att fräscha upp kunskaper. Inspelat material blandas med interaktivitet, bilder och förklarande texter. 

Var hamnar svaren som vårdnadshavare anger i formulär t ex medgivande eller allergier? Kommer de över i teacher så att lärare kan se uppgifterna där eller finns de bara kvar i formulär?

Du behöver logga in i IST Formulär för att se svaren. Lärare kan ha rättigheter att läsa svar baserat på sin roll (inställning för rättigheter för olika roller finns under Systeminställningar).
Är läraren inloggad i Läraringången finns en länk som öppnar IST Formulär.

FRÅGOR & SVAR

Webbinarium 22 november 2023

Finns webbinariet tillgängligt att se i efterhand?

Vi vet att någon skola kommer att missa att lägga in elever rätt i förväg. På morgonen upptäcker en skola att en elev inte kommer in. Kommer det gå att få in den eleven i DNP där och då?

Så länge eleven finns med i IST Administration ska det gå att lösa direkt. Eleven är då nåbar i bas-data för digitala nationella prov-modulen. Men det beror även på hur ofta Skolverket hämtar data. Om den prenumererar på förändringar så ska det teoretiskt ske relativt omgående.

På IST:s hemsida står det att ni inte kommer erbjuda generering av EPPN i första implementering. Vad menas med det i praktiken? När kommer generering av EPPN erbjudas?

Det innebär att vi förväntar oss att kommunen har ägandeskap över EPPN. Det vill säga då den ska användas över hela kommunen och ska vara beständiga är den lämpliga lagringen av ett sådant värde i IDP:n. Därför kommer vi i dagsläget inte generera EPPN i vårt system utan ha ett API där man kan importera redan definierade EPPN.

Hur definierar man upp administratörsrollen i IST Administration? Är det kopplat till behörigheten i IST att administrera skolenheten, eller kan man lägga till det i något fält i ”Personal”-modulen?

När IST levererar den nya funktionaliteten för att sätta upp vad som ska skickas till Skolverket kommer det att finnas information om vilken behörighet som krävs. IST:s standardroller kommer också att uppdateras när detta är på plats.

Vi som redan har eduPersonPrincipalName i andra register. När kan vi börja integrera tillbaka det till IST Administration?

Vi har byggt API:et för att importera EPPN. Kontakta för mer information.

Kommer denna modul skicka information till skoverkets API eller kommer ni tillhandahålla ett nytt API och skolverket hämtar från er/oss? Detta frångår helt Educloud?

Vi kommer låta Skolverket hämta datan via API:er till en integration som använder befintlig SS12000 som källa. Detta då värden behöver förändras och vi endast exponerar det man önskar via modulen.

Hur får vi EPPN för eleverna? Eller snarare vad är fältet för EPPN?

EPPN skulle man kortfattat kunna kalla en identifierare på en person som inte är lika skyddsvärt som personnummer. Det primära syftet är för att undvika personnummer som nyckel mellan två system för att identifiera samma person. Ni kan läsa mer om EPPN på Skolverket här.

Hur gör man för att börja använda denna modul om man har IST Administration idag? Är det en extra kostnad för denna modul?

Modulen för DNP är ett tillval. Kontakta för mer information.

I DNP kan man välja antingen klass eller grupp? Om man väljer klass är det mentorn som följer med då?

Ja gällande klass är det mentorn som är kopplad till klassen. Väljer man undervisningsgrupp är det läraren kopplad till denne. Men som visades i presentationen så kommer man ha möjlighet att byta ut/lägga till/ta bort lärare man vill koppla till klassen/gruppen.

Kommer registreringen för NP vara lika för Komvux?

Troligtvis kommer exakt samma lösning användas för komvux. Men då komvux inte kommer använda detta förens höstterminen 2025 så har vi inte mer information om specialanpassningar som behöver göras ännu.

Om någon annan än den som är administratör på skolan ska vara skoladministratör i Skolverkets plattform måste man då göra den personen till administratör på skolan?

Denna frågeställning är svår att svara på här och nu då det är avgörande kring hur mycket man kan ge behörighet i Skolverkets plattform.

Är provisioneringen standard för alla kunder eller behövs det köpas till som en modul?

Det är ett tillval, och ingår inte i baspaketet. Kontakta för mer information.

Tre skolenheter på en skola (GY). Provvakter kan vara från blandade enheter. Kan man alltså koppla lärare från annan enhet till prov?

Nej enligt modellen som Skolverket i dagsläget har så måste man provleda, bedöma och administrera elever med samma inskrivning som tjänsten ligger på. Detta har vi tagit upp i dialog mot Skolverket då det är ett stort problem mot hur skolans nuvarande verksamhet fungerar.

Vad behöver vi som kund göra för att detta skall fungera avseende kopplingen till Skolverket?

Som huvudman behöver ni förse IST som leverantör med ett certifikat. Läs mer på skolverkets hemsida här.

När kommer DNP-modulen att vara klar?

Vi kommer ha leverans i första kvartalet för att vara redo för första bedömningsstöden i april.

Hur gör man med grupper med extra anpassning som behöver hjälpmedel och längre tid?

Det kommer hanteras i Skolvekets plattform. Mer info än så har vi inte fått i dagsläget. Skolverket kommer gå ut med mer info om sin plattform 8 Januari.

Tjänsteplacering på skolhus respektive skolenhet, vilken påverkan har det? Enligt Skolverkets matris är skolenhetskod på personal ett obligatoriskt attribut.

Skolhus kommer i princip inte fungera för digitala nationella prov enligt Skolverkets modell. I vår lösning väljer man vilken personal som ska vara tillgänglig för respektive skolenhet, vilket gör att vi kan sätta värdet för skolenhet på den givna personalen. Det vill säga ligger du på skolhusnivå och sätter en personal på underliggande skolenhet är det den skolenheten som skickas in till Skolverket.

Kommer lärare och elever att använda IST eller kopplas detta till v-klass eller vilken plattform man nu använder. Hur gör man om lärare arbetar på annan skola?

Det IST:s lösning hanterar är administratörens behov av att ange vilka grupper som ska tillhöra respektive nationellt prov. Data man väljer att strukturerar upp tillgängliggörs för hämtning av skolverket. Man sätter upp grunddata som ska vara tillgängligt i Skolverkets plattform. Lärare och elever kommer inte göra något rörande Digitala nationella prov i IST:s provisioneringslösning. Läraren och eleven kommer använda Skolverkets plattform vid provtillfället..

På webbinariet visas IST Administration, är det samma-/motsvarande lösning för DNP i Extens?

Vi kommer att uppdatera med information inom kort.

Hur definierar man upp administratörsrollen i IST? Är det kopplat till behörigheten i IST att administrera skolenheten, eller kan man lägga till det i något fält i ”Personal”-modulen?

När IST levererar den nya funktionaliteten för att sätta upp vad som ska skickas till Skolverket kommer det att finnas information om vilken behörighet som krävs. IST:s standardroller kommer också att uppdateras när detta är på plats.

Rollen skoladministratör – hur skapas den i systemet?

IST har färdiga roller som går att hämta på kundstödet för att importera i IST Administration. Dessa kan sedan lätt kopieras och modifieras för de behov man har.

Det som Roland visade om Persondata. Är det en roll som styr den ”knappen”?

Denna nya knapp som ger en lista med system där en person förekommer ingår i rättigheterna för Person. Det räcker med läsrättighet.

Varför måste man sätta ”Betygsätts ej” på ett ämne som är markerat som avslutat?

När man avslutar ett ämne sätts slutdatum i undervisningsgruppen eleven tillhör. Det betyder att läraren inte får upp eleven för betygsinmatning. Men betygsposten ligger kvar och behöver hanteras och ”Betygsätts ej” behöver registreras för de terminer som har betygsättning efter ämnets avslut. Frågan leder till ett önskemål om att detta ska ske med automatik och det är noterat.