IST Administration - Grundskola

IST Administration - Grundskola

IST Administration

IST Administration för Grundskola ger en effektiv hantering av grundskola på alla nivåer. Produkten är en användarvänlig och rollbaserad lösning som ger stöd i alla processer – hela vägen från årsplanering till daglig administration i skolan. IST Administration för grundskolan är en lösning som ger bättre hantering, bättre datakvalitet och som samtidigt förenklar det dagliga arbetet eftersom data registreras centralt och återanvänds lokalt. Processerna säkrar att alla nödvändiga uppgifter registreras i den process där de uppstår, samtidigt som de stora och tunga processerna är automatiserade. IST Administration för Grundskola vänder sig till rollerna Elever, Lärare & Pedagog, Vårdnashavare samt Ledning & Administratör.

Fördelar med IST Administration

 L Modern och molnbaserad
L Allt på ett ställe
L Automatiserade processer
L Mer tid till det som är viktigast - Eleverna

Applikationer - bas

1 Person
1 Organisation
1 Elever
1 Klasser
1 Grupper
1 Timplaner
1 Läsårsplanering
1 Personal
1Myndighetsrapportering

Applikationer - tillval

1 Skolval
1 Skolbyte
1 Skolkö
1 Valhantering
1 Betyg
1 Nationella prov
1 Närvaro & Frånvaro
1 Ledighetsansökan
1 Analys
1 Ekonomistyrning
1 Kommunikation
1 IST Medgivande
 

Rickard Skarin

Vill du veta mer? 

Kontakta Rickard.