Om IST

IST har stått sida vid sida med skolan i mer än 30 år. IST levererar IT-lösningar och tjänster med målet att göra vardagen och verksamheten bättre för alla som jobbar med skolan.

Om IST

IST har stått sida vid sida med skolan i mer än 30 år. IST levererar IT-lösningar och tjänster med målet att göra vardagen och verksamheten bättre för alla som jobbar med skolan.

Syftet

“The purpose with IST is to do something of importance to society.
To do that really well, is what matters to me.”

Björn Sundeby, grundare och styrelsens ordförande

Historien om IST är inte bara en berättelse om ett företag, det är också en historia om dess grundare, Björn Sundeby. En energisk man med många idéer och ett starkt entreprenörsdriv. 1982 insåg han att datorer och programmering var framtiden och startade IST. I över trettio år nu har bolaget arbetat med ett tydligt fokus – att leverera system och tjänster till skola och skolförvaltning. Arbetet fortskrider, så gör också historien om IST.

Kärnvärden

Ärliga – vi är trovärdiga och pålitliga. Vi håller alltid våra löften och vi lovar aldrig mer än vi kan hålla. Därför både kan och vill vi ta ansvar för våra handlingar och beslut.
Professionella – vi är affärsmässiga och arbetar alltid med kundvärdet och kundnyttan i fokus.     
Kreativa – vi brinner för nya idéer. Vi utvecklar, integrerar och hittar ständigt nya sätt att använda ny teknologi. Genom samarbete och kommunikation gör vi det bästa möjliga av våra resurser och utvecklar nya sätt att hjälpa människor och verksamheter att bli både bättre och effektivare. 

Vision

"Everyone is entitled to learn more."

Från den dag IST grundades har vårt arbete handlat om att hjälpa skolor och förskolor att bli bättre. Vi anser att alla barn och elever har rätt till en bra skola och vi är beredda att bidra med vår kunskap och vårt engagemang för att förverkliga den visionen. IST hjälper människor och organisationer att utvecklas och lära mer.

Mission

”With our experience, knowledge and technology we empower learning, every day, everywhere.”

Vår uppgift är att ge alla som arbetar i eller med skola och förskola de verktyg de behöver för att göra sitt jobb så bra som möjligt. Genom att lyssna på våra användare säkerställer vi att våra system och lösningar ger administratörer, rektorer, lärare, ledare och pedagoger i förskolan, elever och föräldrar, mer tid för det som är allra viktigast.

Korta fakta

Marknader: Sweden, Norway, Denmark & Germany
Anställda: 470
Kontor: 9
Användare: 5 miljoner användare i ca 400 kommuner

Financials

Socialt ansvarstagande

Ett starkt socialt ansvarstagande genomsyrar allt vi gör på IST. Vår övertygelse och främsta källa till motivation är att alla ska få möjligheter att utvecklas och leva ett meningsfullt liv. På sina egna villkor och utifrån sina egna förutsättningar.
.

We are the TwISTers

Vi uträttar stordåd. Vi skriver kod som kan förändra världen. Vi lyssnar och lär av våra användare, människor som litar på oss och våra lösningar. Vi utmanar varandra och vedertagna sanningar. Vi hjälper varandra att växa och utvecklas genom att ständigt lära oss mer och nytt. Vi är TwISTers. Du är välkommen att bli en du också.

Welcome to our World

Quality Policy

Everyone is entitled to a good school announce our vision and undoubtedly encapsulates our purpose To do something for society. By continuously providing and improving software and services to schools, teachers and student we are confident that they, and we, will Learn more. This is achieved by having:

L honest, professional, creative, engaged and empowered co-workers, both from school and technical background.

L awareness, understanding and fulfilment of customer requirements and statutory regulations for geographical regions and school segments operated by us. 

L great, durable relationships and regular communication with customers, partners and users.

L active, straightforward and caring leadership setting and steering towards viable goals and providing sufficient resources to obtain them.

L process oriented ways of working to achieve consistent and predictable results and metrics.

L fact based decisions and continuous improvement embedded in everything we do including processes and the quality management system as a whole.