Om IST

Kvalitetspolicy

Vår vision är att alla ska ha de bästa möjligheterna att lära sig mer – det visar utan tvekan på vårt syfte att göra något för samhället. Genom att ha en kvalitetspolicy och kontinuerligt tillhandahålla och förbättra programvara och tjänster till elever, föräldrar, lärare och administratörer är vi övertygade om att de och vi kommer att lära sig mer.
Detta uppnås genom att:

En illustration av en trappa och en fyrkant - det sitter tre illustrerade människor på formerna tillsammans med illustrerade frukter och kontorsmaterial

ha ärliga, professionella, kreativa, och engagerade medarbetare, både från skolans värld och med teknisk bakgrund.
• ha medvetenhet om, förståelse för och kunna uppfylla de kundkrav och lagar för de geografiska regioner och skolsegment vi är aktiva inom.
• ha fantastiska, hållbara relationer och regelbunden kommunikation med våra kunder, partners och användare.
• ha en aktiv, okomplicerad och omtänksam ledarskapsfilosofi som ämnar sätta hållbara mål och tillhandahålla tillräckliga resurser för att uppnå dem.
• ha processorienterade sätt att arbeta för att uppnå konsekventa och förutsägbara resultat och mätvärden.
• ta faktabaserade beslut och ha kontinuerlig förbättring inbäddad i allt vi gör, inklusive processer och vårt kvalitetsledningssystem som helhet.
ha ett central ledningssystem för dokumentation och frågor kring ovan.