This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Support
IST Administration

Förskola & Fritidshem

IST Administration ger full kontroll över förskolans eller fritidshemmets administrativa processer. Här omfattas all skoladministration från utbud, ansökan, köhantering, erbjudanden, placering och uppsägning. Ansökningsprocessen är smidig för både vårdnadshavare och administratörer. Användarna har tillgång till tjänsterna dygnet runt och kan effektivt kommunicera med varandra. Vårdnadshavare kan göra frånvaroanmälan, lägga in schema och säga upp plats – allt via en inloggning.

Med IST Administration för Förskola & Fritidshem får du bland annat:

Tillvalsfunktioner

Lämna & hämta

Med funktionen Lämna & hämta och appen IST Home Skola förenklas vardagen för föräldrar och pedagoger. Via mobila tjänster kan aktiviteter, information och schema snabbt uppdateras och överblickas. Du ser om barnet är på plats och kan registrera den faktiska närvarotiden genom en enkel incheckning. Smarta notiser säkerställer att rätt person lämnar och hämtar barnet.

Ekonomistyrning

Effektiviserar och förenklar ekonomistyrning till enskilda huvudmän och interkommunala ersättningar samt hanterar enkel resursfördelning. Via analysverktyget erbjuds kraftfull besluts- och ledningsinformation. Alla beräkningar görs på aktuellt placeringsunderlag och tydlig felhantering garanterar att rätt ersättning betalas ut till rätt enhet.

Retroaktiv avgiftskontroll

Hur kan IST hjälpa kommunen att spara stora pengar genom retroaktiv avgiftskontroll? Med retroaktiv avgiftskontroll kan du jämföra förälderns erlagda barnomsorgsavgift med omräknad avgift som grundar sig på deklarerad årsinkomst som hämtas från SKV. Från Skatteverket importeras årsinkomsten för de som haft barnomsorg två år tillbaka i tiden. Ny beräkning av avgiften görs baserad på Skatteverkets årsinkomst/12. Fakturerade avgifter jämförs med nya beräkningen och differensen skapar fakturor eller utbetalningar till föräldrarna. Fakturor och utbetalningar kan integreras till ekonomisystemet


Boka en demo.
Eller ta reda på mer om IST:s utbud.

Har du frågor om IST:s produkter och tjänster?

– våra lösningar för skola, elev och hem
– uppgraderingar och nyheter
– koppla ihop system

Fyll i formuläret så hör vi av oss till dig.