Tillgänglighetsredogörelse

Vi gör manuella granskningar av våra produkter löpande. Vi använder även ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem.

Denna redogörelse uppdaterades: 2022-11-23.

Om denna sida

IST redovisar på en övergripande nivå de brister inom digital tillgänglighet som vi kunnat identifiera i våra  publika digitala produkter och tjänster. Vi redovisar också övergripande vilka arbetssätt och metoder vi använder för att komma till rätta med bristerna, samt hur du som användare kan rapportera och anmäla brister.

IST har som mål att alla ska kunna använda våra digitala produkter och tjänster oavsett funktionsvariationer och tekniska hjälpmedel. För att alla ska kunna uppfatta, hantera och förstå våra tjänster strävar vi efter att som minst uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa standarden WCAG 2.1, minst nivå AA.

Mötesbild med två laptops och några händer

Kända brister i tillgänglighet

IST’s produkter och tjänster är delvis i överensstämmelse med lagen om tillgänglighet till digital service. Här listar vi tillgänglighetsredogörelser för de webbplatser och digitala tjänster som omfattas av nyss nämnda lag. I direkt anslutning till respektive bekräftad brist anger vi vilket krav ur WCAG 2.1 denna brist ej validerar till.

IST Administration

  • Vissa element går inte att nå vid navigation med enbart tangentbord (WCAG 2.1.1)
  • Navigationen går inte att hoppa över vid användning av skärmläsare (WCAG 2.4.1)
  • Vissa element har inte en tydlig fokus-indikator vid navigation med tangentbord (WCAG 2.4.7)

IST Teacher

Just nu har vi inga rapporterade brister.

IST Student

Just nu har vi inga rapporterade brister.

Skolmaten

  • Bilder som dynamiskt läggs till av användare i fältet ”Meddelanden” saknar alternativtext (WCAG 1.1.1)
  • Logotyp som dynamiskt läggs till av användare saknar alternativtext (WCAG 1.1.1)

Rapportera brister i produkter och tjänsters tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra produkter och tjänsters tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Slutanvändare kontaktar enklast sin egen kommun, kommuner kan rapportera till oss via vårt kundstöd.