IST Foto

Fotografering, administration av foton
och samtycken – enkelt, smart och helt digitalt.

IST Foto

Fotografering, administration av foton
och samtycken – enkelt, smart och helt digitalt.

Heltäckande och säker fototjänst för kommuner.

L IST Foto möter de krav som ställs på kommuner och skolor vid hantering av elev- och personaldata i samband med fotografering.

L Smidig och säker lösning för kommuner som har IST som leverantör.

L Skolans  bilder blir automatiskt integrerade och åtkomliga i ISTs lösning IST Administration (även Extens/Dexter).

Säker inloggning för kommuner, skolor och föräldrar via SkolID eller BankID.

Många fördelar med IST Foto.

iGDPR-säkert

IST Foto möter alla de nya kraven på säkerhet och integritet som följer av GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU. Kommuner, skolor och föräldrar kan dessutom känna extra trygghet då tjänsten
erbjuder helt säker inloggning via SkolID eller BankID.

iAutomatiserat

Genom automatiserade rutiner sparar man inte bara tid för lärare och personal, det bidrar också till kvalité och säkerhet. I IST Foto är exempelvis rutiner för
export av elevunderlag, import av bildmaterial, schemaläggning av fotografering, bokning av lokaler och leverans av enhetens arkivkataloger helt automatiserade.

iIntegrerat

Med IST Foto blir skolans bilder automatiskt integrerade och åtkomliga i IST Everydays system IST Administration, (även Extens/Dexter). Med andra ord, inga extra inloggningar eller krångliga procedurer för att nå och hantera bildmaterialet. Allt finns på en och samma plats, lätt åtkomligt för alla som har behörighet.

iEffektivt

Efter avslutad fotografering finns bilderna  tillgängliga i det administrativa systemet för vidare användning i både praktisk och pedagogisk verksamhet. Det ger personalen helt nya möjligheter att ta fram exempelvis vikarielistor och klasslistor med bild, gruppbilder, profilbilder, passerkort och lunchkort med bild – direkt i det system de redan arbetar i. 

Jarocka

IST Foto är utvecklat i samarbete med JaRocka som har lång erfarenhet av fotografering på skolmarknaden och som utvecklat nya innovativa lösningar inom området. JaRocka är Trusted Parner till IST och deras system är fullt ut integrerat med våra system för administration, lärande och schema, vilket innebär enkel och säker åtkomst av bilder för den som är behörig. Glöm tidsödande manuell hantering av excellistor och slipp din oro för säkerhet och integritet. Genom IST Foto och med hjälp av vår trusted partner JaRocka har vi tagit fram en ny komplett skolfotograferingstjänst med anpassning för er och er verksamhet.

Peter Gerbendahl

Kontakta Peter för mer information om IST Foto!