This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt
Lærer

100% fornybar energi i våre datasenter

Publisert 1 februar 2021


Våre datasenter oppfyller ikke bare høyeste sikkerhetskrav, de drives også a 100% fornybar energi. Med en innovativ serverkjøling reduseres energiforbruket med 1 200 MWh per år (som tilsvarer 66 personbilers CO2-utslipp på ett år!) 

Vi stiller ekstremt høye krav til våre datasenter når det gjelder sikkerhet. Det inkluderer både fysisk sikkerhet (hvem som har fysisk tilgang til våre datasenter), men det gjelder også redundans og brannsikkerhet. * Ettersom vi selv kontrollerer dataen sikrer vi også at den aldri forlater EU. Vi stiller høye krav til bærekraftig drift, og sammen med vår leverandør ** jobber vi kontinuerlig for å minske vår klimapåvirkning 

Naturlig kjølemetode reduserer energiforbruket

Datalagring er generellt sett en energikrevende aktivitet, og det trengs innovative løsninger og en bærekraftig tilnærming for å reduserer det totalte energiforbruket og minske C02-utslippene. 

Våre datasenter drives allerede idag på 100% fornybar energi, og all elektrisitet kommer fra vindkraft produsert i Sverige og Danmark.

For å nedkjøle serverne våre brukes en smart og energieffektiv kjølemetode. Fordi datasenteret er bygget oppå en naturlig vannkilde, kan kaldt grunnvann pumpes opp fra to store underjordiske reservoarer. Det kalde vannet hentes fra en dybde på 70 meter, passerer gjennom en varmeveksler og avkjøler deretter serverne i sentrum. En innovativ og helt naturlig kjølemetode som reduserer senterets totale energiforbruk.

Energibesparing på 1 200 MWh per år

Gjennom å bruke denne naturlige avkjølingsmetoden sparer datasenteret i full drift med enn 1 200 MWh per år. Hadde sentrene blitt drevet med fossilt brensel, ville energibesparelsene betydd et redusert CO2-utslipp på 308 tonn – det vil si et årlig forbruk for 66 biler eller for 52 husstander! Men siden datasenterene våre allerede er drevet av 100% fornybar energi, blir det ikke laget noe CO2-utslipp i det hele tatt.

Å bruke fornybare energikilder og en naturlig avkjølingsmetode er to steg i riktig retning, men vi ønsker alltid å bli bedre! FNs bærekraftsmål gjennomsyrer hele vår virksomhet, og vi prøver hele tiden å finne nye og innovative måter å forminske vår totale miljøpåvirkning.  

Vil du vite mer om hvordan vi jobber for å minske vår klimapåvirkning? Les om vår målsetting og veien dit

* Våre datasenter holder sikkerhetsklasse 3, som innebærer at alt er redundant, at det finnes backup for all data og at den fysiske sikkerheten holder toppnivå.

** Vi lagrer vår data hos Interaxion. Selskapet er sertifisert i henhold til internasjonelle ISO/IEC 27001 for Information Security Management og ISO 22301 for Business Continuity Management i Europa.