This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt
Lærer

Hvordan møter IST kundenes behov fra distanse?

Publisert 6 mai 2020


Hva gjør man når uforutsette hendelser som Covid-19 pandemiens smitteverntiltak setter en effektiv stopper for opplæring og kurs fysisk hos kunden? Hva gjør man når en av våre aller største kunder, Oslo kommune, befinner seg midt i opplæringsløpet av IST Everyday for til sammen over 400 ansatte i skolen? En opplæring som er helt essensiell for at de på en vellykket måte kan ta i bruk systemet ved starten av det nye skoleåret i august.  

Jo, da må man tenke kreativt og handle raskt. Per i dag ser det likevel ut til at vi skal klare å nå en av de aller viktigste milepælene; «Gjennomført grunnopplæring», innen 15. mai. Hvordan har vi fått til dette? 140 kursrekker gjennomført av 5 ansatte, alle fra hjemmekontor. Av ansatte som må kombinere arbeidsdag med hjemmeskole og hjemmebarnehage.

Å møte kundens behov på distanse

-Våre konsulenter har håndtert krisen på en svært profesjonell måte, til tross for utfordringene vi alle står i om dagen. Jeg er imponert over kreativiteten og optimismen, og hvordan hver enkelt har klart å møte kundenes behov, sier leder for konsulentavdelingen Mariann Straume-Smith.

Mariann forteller at allerede 6 dager etter nedstengingen av samfunnet 12.mars hadde de kundetilpassedevideokurs for grunnopplæringen klar. Den opprinnelige kursplanen hvor opp til tre kursrekker skulle gjennomføres parallelt, ble justert og tilpasset slik at våre kurskonsulenter kunne levere bistand via Teams og telefon.

– Ekstra gøy er det at kundene våre er godt fornøyde med det nye opplæringsformatet. Vi får gode tilbakemeldinger både på videokursene og på konsulentbistanden vi gir underveis, og signalene vi har fått fra Utdanningsetaten sentralt er også at det er fornøyde med vår digitale kursløsning, forteller Mariann. 

Store gevinster ved digitale tjenester

Selv om koronakrisen medfører mange utfordringer, synliggjør den også hvilke gevinster det finnes ved å levere flere tjenester digitalt. Kundene våre, og vi som bedrift, vil kunne spare både tid og reiseutgifter ved å digitalisere oss ytterligere i fremtiden, i tillegg er det bra for miljøet at vi reiser mindre. Jeg tror denne krisen gir flere bedrifter et digitalt «spark bak» (evt «boozt»), hvor vi blir tvunget til å se muligheter i istedenfor utfordringer. Jeg er helt sikkert på at denne endringsreisen på sikt vil bidra til verdiskapning for både oss og våre kunder, sier Mariann Straume-Smith.