This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt

IST Home-appen: Trygg kommunikasjon med foresatte

Publisert 4 desember 2020


– Med løsningen IST Daglig Dialog sammen med IST Home-appen setter vi foresatte i fokus. Vi bringer barnehage, SFO og skole til de foresatte og gir trygghet og oversikt med et tastetrykk, sier Jesper Hebnes, Solution Manager i IST i Norge. 

I mer enn 30 år har IST levert systemer og tjenester til oppvekstsektoren – for å forenkle og effektivisere hverdagen for alle som er involvert i skole, SFO og barnehage. 

Ikke glemt lenger

– Foresatte representerer en stor brukergruppe, som dessverre ofte blir litt glemt i store anskaffelser i kommune-Norge. Tradisjonelt sett har det alltid vært et spørsmål om hva vi tilbyr ansatte, lærere og administratorer – og foresatte er ofte litt nedprioritert. Men i dagens samfunn er kommunikasjon mellom skole, barnehage og SFO og foresatte svært viktig. Det har spesielt den siste perioden vist oss, og med IST Home-appen som bindeleddet mellom hjemmet og enhet sikrer vi en enkel og trygg kommunikasjon, sier Hebnes.

Digitalt modne foresatte

– Dagens foresatte får stadig høyere teknologisk modenhet, og de har forventninger og krav til digitale løsninger. Det har vi tatt hensyn til i utviklingen av den nye appen. Den er enkel og intuitiv med oppdatert og moderne grafisk fremstilling, og et bredt spekter av smarte verktøy som effektiviserer og forbedrer dialogen, samhandlingen og kommunikasjonen mellom hjem og skole, SFO og barnehage, forteller han.

Pilotering er påstartet

Noen få utvalgte kommuner har fått tilgang til IST Home og IST Daglig Dialog. Osloskolen er blant de utvalgte som er i gang med Daglig Dialog, og har under testing gitt tilbakemeldinger om at løsningen er både enkel og intuitiv. Foresatte vil ta i bruk IST Home-appen i første kvartal 2021.

–  Vårt mål er at foresatte skal benytte appen daglig, at den skal gi foresatte trygghet, oversikt og kontroll ved få tastetrykk. Samtidig så blir det enklere for den enkelte barnehage eller skole å sikre effektiv kommunikasjon og dialog med hjemmet via appen. På sikt ønsker IST å gjøre alt som foresatte ønsker innsyn i rundt barnets hverdag i barnehage og skole tilgjengelig i appen, sier Hebnes.

IST Home-app gjøres i disse dager også tilgjengelig for flere kommuner i landet, deriblant Kristiansand kommune. 

Kontinuerlig videreutvikling

IST Home-appen og applikasjonen IST Daglig Dialog for ansatte skal dekke behovene for daglig kommunikasjon mellom hjemmet og barnehagen, SFO og skole.  

– Jevnlig bruk kommer helt sikkert til å avdekke nye behov. Det er derfor viktig for oss å ha dialog med brukere om erfaringer som vi skal lytte til. Appen blir kontinuerlig videreutviklet slik at den til enhver tid har funksjonalitet som gir foresatte det de har behov for, sier Jesper Hebnes. 

Fakta:

IST Home app – for foresatte

IST Daglig Dialog – for ansatte

Vil du vite mer? Kontakt oss på