This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

IST Kundesenter
Administrator
Foresatt
Lærer

IST – i følge GPTW en av Norges beste arbeidsplasser

Publisert 27 mai 2020


Årets Great Place To Work (GPTW) kåring viser at IST er Norges 13 beste arbeidsplass i kategorien 50 – 199 medarbeidere.  

– Denne kåringen betyr utrolig mye for oss og er et bevis på at våre medarbeidere trives og opplever organisasjonen som en god arbeidsplass. Vi ble i 2019 sertifisert av Great Place To Work på «første forsøk», men jeg kan love at vi ikke slår oss til ro med dette. I IST jobber vi stadig for å lære mer og for hele tiden å bli bedre. De verdifulle tilbakemeldingene og kunnskapen vi har fått etter denne medarbeiderundersøkelsen, er noe vi aktivt tar med oss videre i å jobben mot å bli en enda bedre arbeidsplass, sier administrerende direktør Tove Torstensson.

Great Place To Work måler troverdighet, rettferdig, respekt, stolthet og felleskap. Store ord, men ting som ligger veldig nære IST egne verdier. Ting som også er viktig og avgjørende for at hver og en av oss skal kunne ha en meningsfylt dag på jobben. 

Det som gjør oss til et GPTW: Sterkt fokus på organisasjonskulturen

Hos IST tror vi på at en god kultur skaper de beste resultater. Vi tror på det hele mennesket, og at det skal være plass til at alle kan være seg selv. Jobb og privatliv skal kunne kombineres. Alle skal ha rett til at lære mer, og det skal være plass til å utvikle seg i den retningen man ønsker. Vi jobber kontinuerlig med å opprettholde og videreutvikle vår kultur på arbeidsplassen. Til dette formål har vi opprettet et eget team av Kulturambassadører på tvers av våre 9 kontor. Dette dedikerte teamet har som hovedformål å se til at vi alltid har fokus på våre verdier, Ærlighet, Profesjonalisme og Kreativitet, i alt hva vi gjør.

Utover dette har vi utviklingssamtaler mellom den enkelte medarbeider og ledelsen fire ganger i året med hensikt å hele tiden ha fokus på utviklingen av den enkelte medarbeider.

Hvordan IST jobber med medarbeiderundersøkelser?

Vi er stolte over å ha gjennomført medarbeiderundersøkelser og sertifiseringer gjennom Great Place To Work i Norge, som spesialiserer seg på kartlegging av de ansattes opplevelser på arbeidsplassen. 

-En god arbeidsplass kommer ikke av seg selv, og kontinuerlig læring og videreutvikling er noe vi setter veldig høyt i organisasjonen vår, sier Tove Torstensson. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen gav oss et tydelig bilde av hvordan vi etterlever dette og hva vi må ta tak i for å bli enda bedre.

Great Place To Work kårer hvert år Norges beste arbeidsplasser. Sertifiseringen er resultatet av en grundig situasjonsanalyse, vurdert opp mot en global standard for hva som kjennetegner gode arbeidsplasser. Organisasjonen ble målt innen kategoriene respekt, troverdighet, rettferdighet, stolthet, og fellesskap. Dette danner grunnlaget for Great Place To Work Trust Model.

-Vi hadde et fantastisk bra resultat i årets undersøkelse, men det er alltid mulighet for forbedring. Vi må alltid jobbe for å opprettholde den gode arbeidsplassen vi har.  Det som vi i all hovedsak har tatt med oss fra undersøkelsen, og jobbet videre med i etterkant, er hvordan vi kan bli enda bedre på kommunikasjon, informasjon og involvering. Vi tror veldig sterkt på transparens og involvering og dette er noe vi aktivt har fokusert på i etterkant av undersøkelsen. Vi tror på at involverte og informerte medarbeidere forstår mer, bryr seg mer og tar mer ansvar og initiativ. Alle medarbeidere har deltatt i planleggingen og budsjettarbeidet for 2020 og dette kommer vi til å utvide ytterligere nå inn i arbeidet med ny 5-årig business plan, sier administrerende direktør i IST, Tove Torstensson. 

Ønsker du å jobbe hos oss? Les mer om våre stillinger på https://career.ist.com